Co-patiënten helpen kankerpatiënten

Erasmus MC en Zilveren Kruis gaan Co-patiënten inzetten. In het eerste half jaar na de diagnose van kanker is het voor patiënten (en hun levenspartners) vaak moeilijk om de regie te nemen, goed te communiceren en alert te zijn op wat er gebeurt.

Om deze patiënten hierbij te ondersteunen gaat Erasmus MC samen met Zilveren Kruis ‘Co-patiënten’ inzetten. De organisatie en uitvoering van het Co-patiëntprogramma in het Erasmus MC zijn in handen van stichting ZoBeter.

Communicatie
Het Co-patiëntschap is ontwikkeld door stichting ZoBeter om de communicatie vóór en dóór ernstig zieke patiënten in ziekenhuizen te verbeteren, daarmee de patiëntveiligheid te verhogen en de druk op patiënten, familie en zorgverleners emotioneel en in tijd te verlichten.

Co-patiënten zijn communicatievaardige vrijwilligers die op verzoek van patiënten de ‘extra ogen, oren, mond en geheugen’ bij ziekenhuisbezoeken zijn.

Co-patiënten (m/v) zijn onafhankelijke, communicatievaardige vrijwilligers die op verzoek van patiënten met een verdenking op borst-, maag-, darm-, lever- of pancreaskanker, bij ziekenhuisbezoeken als hun èxtra ogen, oren, mond en geheugen fungeren. Ook registreren Co-patiënten patiëntervaringen die vervolgens naar de zorgverleners worden teruggekoppeld. Voor het Erasmus MC is het programma een waardevolle ondersteuning aan haar ambitie om de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen samen met patiënten te verbeteren en vernieuwen.

Ziekenhuisbezoek
Stichting ZoBeter selecteert de Co-patiënten, leidt ze op en begeleidt ze in de praktijk. “Het is niet de bedoeling dat Co-patiënten in plaats van familieleden meegaan naar een ziekenhuisbezoek. Daarvoor is de emotionele ondersteuning van familie veel te belangrijk,” aldus Nico Mussert van stichting ZoBeter. “Een Co-patiënt wordt op verzoek van de patiënt toegevoegd. Niet alleen patiënten kunnen van slag raken als zij te horen krijgen dat zij ernstig ziek zijn, ook familieleden. Ongeacht hun leeftijd, achtergrond, of intelligentie. Informatie dringt dan niet meer door en er ontgaat ze van alles. Zelfs als artsen duidelijk communiceren. Co-patiënten voegen waarde toe. Zij zijn juist niet van slag, of te emotioneel betrokken. Zij zetten patiënten in hun kracht door ze bij de communicatie in het ziekenhuis te ondersteunen, door oplettend te zijn en patiëntervaringen te delen met zorgverleners.”

Door Co-patiëntvrijwilliger te worden, kunnen mensen een bijdrage leveren aan de zorg en maatschappij in een leerzame rol die goed bij hun persoonlijke kwaliteiten past. Omdat Co-patiënten zich met patiënten moeten kunnen identificeren, hoeven zij niet over medische kennis of ervaring te beschikken. Toch wil stichting ZoBeter ook studenten geneeskunde en medische psychologie de gelegenheid bieden om als Co-patiënt in het ziekenhuis ‘Co-patiëntschappen te lopen’. De overweging hierbij is dat zij de ervaring als Co-patiënt mee kunnen nemen in hun opleiding en toekomstige werk.

Stichting ZoBeter

Vrijwilligers
Stichting ZoBeter zoekt voor dit programma in het Erasmus MC circa 100 enthousiaste vrijwilligers die Co-patiënt willen worden. Om hun ondersteunende taken goed te kunnen vervullen, moeten Co-patiëntvrijwilligers patiëntgericht, inlevend en oplettend zijn en over sociale en communicatieve vaardigheden beschikken. In februari vinden de werving en selectie van kandidaten Co-patiënt plaats, zodat in maart kan worden gestart met het programma. Iedereen die Co-patiëntvrijwilliger wil worden kan nu de ‘Co-patiënt zelftest’ doen op www.zobeter.nl/zelftest.

Zilveren Kruis ondersteunt het Co-patiëntprogramma omdat verbetering van de communicatie tussen patiënten en artsen de kwaliteit van de zorg verhoogt en de patiënt uiteindelijk ècht in zijn kracht zet.

Plaats een reactie