Cliënten AWBZ-zorg krijgen meer rechten

Mensen die gebruikmaken van AWBZ-zorg kunnen straks heldere en hardere afspraken maken met hun zorgverlener over de invulling van hun dagelijkse leven. Dat staat in de Beginselenwet AWBZ-zorg, waarmee de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) heeft ingestemd.

De Beginselenwet AWBZ-zorg moet de positie van cliënten in de langdurige zorg versterken. Zij krijgen een afdwingbaar recht om afspraken te maken in hun zorgplan.Daarnaast kunnen cliënten met ernstige klachten over persoonlijke verzorging zich rechtstreeks wenden tot de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Mishandeling ouderen
Aanbieders van AWBZ-zorg moeten voor nieuwe medewerkers een verklaring omtrent gedrag kunnen overleggen. Dit moet mishandeling van ouderen voorkomen. De zorgverleners zijn verplicht om mishandeling door medewerkers te melden bij de Inspectie.

Overleg en afspraken AWBZ-zorg
Het kabinet wil dat de kwetsbare groep mensen zoveel mogelijk zelf de regie over hun eigen leven krijgen. Zij kunnen met hun zorgverlener afspraken maken over bijvoorbeeld de hygiënische verzorging, voeding en drinken, de leefruimte, daginvulling en buiten zijn.