Chronische rugklachten: initiatieven ter verbetering van de kwaliteit van zorg

0
732

Op het symposium ‘New trends in spinal care’ op vrijdag 16 december 2011 komen wervelkolomspecialisten, wetenschappers beleidsmakers en zorgverzekeraars bij elkaar in Maastricht om te praten over nieuwe ontwikkelingen die de kwaliteit van zorg voor patiënten met rugaandoeningen aanzienlijk kunnen verbeteren. Onderwerp is ondermeer de landelijke registratie van operaties aan de wervelkolom, die komend jaar van start zal gaan. Dit sluit aan bij de landelijke discussie rond selectieve zorginkoop waarbij verzekeraars alleen zorg geleverd door de meest efficiënte en hoogkwalitatieve ziekenhuizen willen gaan vergoeden. Voorafgaand aan het symposium verdedigt Paul Willems, zijn proefschrift ‘Decision making in surgical treatment of chronic low back pain’.

Het promotie-onderzoek
Paul Willems, orthopedisch chirurg bij het Maastricht UMC+ onderzocht de besluitvorming tot spondylodese, het operatief vastzetten van een pijnlijke rugwervel. Chronische lage rugpijn is een veelvoorkomende klacht, die onze maatschappij jaarlijks miljarden kost met name door de hoge mate van arbeidsongeschiktheid. Als pijnstillers en oefentherapie niet baten, kunnen pijnlijke wervels operatief vastgezet worden. Deze spondylodese-operatie geeft voor een aantal patiënten adequate pijnvermindering, maar voor sommigen helemaal niet. Willems heeft Nederlandse wervelkolom-chirurgen ondervraagd over hun besluitvorming tot operatie in de dagelijkse praktijk. Hieruit bleek een enorm verschil in diagnostiek en behandeling tussen artsen onderling. Na analyse van een groot patiëntencohort en een aansluitend systematisch onderzoek van de vakliteratuur bleek dat testen die in de dagelijkse praktijk gebruikt worden om het effect van spondylodese te voorspellen, absoluut niet betrouwbaar zijn. Spondylodese bij chronische lage rugklachten blijft een onvoorspelbare behandeling en dient derhalve niet meer als standaard behandeling voor chronische lage rugpijn aanbevolen te worden.

Het symposium
Aansluitend aan de promotie vindt een symposium van de Dutch Spine Society plaats. Leden, zorgverleners, beleidsmedewerkers en wetenschappers discussiëren over recente ontwikkelingen zoals de invoering van een landelijk registratiesysteem in 2012. Deze registratie zal inzicht geven in de landelijke spreiding van operaties en de kwaliteit en effectiviteit van de diverse behandelingen. Ook wordt besproken hoe de resultaten van wetenschappelijk onderzoek het beste om te zetten zijn in effectieve beleidsmaatregelen. Paul Willems: ”Mijn promotieonderzoek laat zien dat er geen uniformiteit is de behandeling van lage rugklachten. Landelijke registratie is nodig om meer inzicht te krijgen in welke aanpak het beste werkt en hoe de zorg landelijk is verdeeld. Zo kunnen we meer ‘evidence based’ werken en komen tot verbetering van de zorg. Dat is goed voor de patiënten, maar ook zorgverzekeraars zijn hier bij gebaat.” Ten slotte wordt ook het patiëntenperspectief besproken, waarbij betere voorlichting en betrokkenheid van patiënten bij hun behandeling centraal staat.