Chronische pijn na borstvergroting

Een kwart van de vrouwen die een borstvergroting hebben laten uitvoeren, houdt aan deze cosmetische ingreep chronische pijn over. De pijn doet het positieve effect op de kwaliteit van leven na een borstvergroting teniet. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Monique Steegers, als anesthesioloog/pijnbehandelaar verbonden aan het UMC St Radboud in Nijmegen. Zij promoveert op 2 november.

‘Vrouwen die een borstvergroting overwegen, moeten zich terdege afvragen of ze het risico op chronische pijn willen aangaan,’ zegt Steegers. Monique Steegers ondervroeg 265 vrouwen die een borstvergroting hebben laten uitvoeren. Maar liefst een kwart van de respondenten bleek meer dan twee jaar na de ingreep nog pijn van de operatie te ondervinden. Deze pijn had tot gevolg dat een positief effect op de kwaliteit van leven bij hen achterwege bleef. Bij de vrouwen zonder chronische pijn nam de kwaliteit van leven na de borstvergroting wel toe. De grootte van de implantaten had geen invloed op de ontwikkeling van chronische pijn.

Het is voor het eerst dat er onderzoek gedaan is naar de ontwikkeling van blijvende pijn als gevolg van een borstvergrotende operatie. Deze operaties gebeuren vrijwel uitsluitend in particuliere klinieken, die zelf geen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. Jaarlijks vinden er in Nederland ongeveer 3000 borstvergrotende operaties plaats. ‘Het is van groot belang dat artsen aan vrouwen die een borstvergroting overwegen, goede voorlichting geven over het risico op chronische pijn na de operatie,’ aldus Steegers. ‘Je moet je terdege afvragen of je dat overhebt voor een cosmetische ingreep.’

Borstkankeroperatie
Het hoofddoel van het promotieonderzoek van Steegers was breder: zij wilde nagaan wat de rol is van zenuwschade bij de ontwikkeling van chronische pijn na een operatie. Zij deed niet alleen onderzoek onder vrouwen die een borstvergroting hebben gehad (hierbij worden geen zenuwen beschadigd), maar ook onder patiënten na een hart- of longoperatie en na een operatie in verband met borstkanker. Bij een borstkankeroperatie moeten soms ook okselklieren verwijderd worden; zenuwschade is dan onvermijdelijk. Vrouwen die geopereerd zijn aan borstkanker zonder dat er okselklieren zijn weggenomen, hebben 23 procent kans op chronische pijn. Als er wel okselklieren verwijderd zijn, is die kans veel groter, namelijk vijftig procent. Dit verschil kan heel goed verklaard worden door pijn als gevolg van zenuwschade. Maar het betekent ook, dat de helft van de vrouwen, bij wie tijdens een operatie vanwege borstkanker de okselklieren waren weggehaald, géén blijvende pijn ondervindt. Zenuwschade kan dan ook slechts gedeeltelijk een verklaring zijn voor de chronische pijn, die zich na een borstkankeroperatie ontwikkelt. Ook andere, deels nog onbekende factoren spelen een rol. Steegers geeft aan dat er meer onderzoek moet komen naar de individuele verschillen in pijnverwerking na een operatie.

Chronische pijn na chirurgie
Chronische pijn als gevolg van een chirurgische ingreep is een groot probleem, dat veel mensen treft. Steegers is dan ook van mening dat anesthesiologen en chirurgen gezamenlijk op zoek moeten naar mogelijkheden om deze pijn zo goed mogelijk te voorkómen. Zij dienen het risico op chronische pijn voorafgaand aan de operatie met de patiënt te bespreken en, in overleg met de patiënt, mee te nemen in de beslissing om al dan niet te opereren. Ze raadt patiënten die na een operatie pijnklachten houden, aan om daarmee naar de huisarts te gaan. ‘Chronische pijn is weliswaar moeilijk te behandelen, maar er zijn wel mogelijkheden,’ aldus Steegers.

Plaats een reactie