Chronisch zieken en gehandicapten delen lief en leed

Leefwijzer is de grootste en oudste online community voor mensen met een handicap of chronische ziekte in Nederland en België. Al ruim tien jaar delen bezoekers met een beperking hier lief en leed met gelijkgestemden.

leefwijzer.nl

Na een flinke technische opknapbeurt en met een fris nieuw uiterlijk is Leefwijzer.nl helemaal klaar voor 2014.

De duizenden Leefwijzer leden blijven via de community op de hoogte van alle ontwikkelingen in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs. De redactie van Leefwijzer bestaat uit professionals en vrijwilligers die dagelijks al het relevante nieuws delen. Ze volgt nauwlettend de ontwikkelingen, regelingen en instanties waarmee chronisch zieken en gehandicapten te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan toegankelijkheid, onderwijs, vervoer, werk, de gevolgen van decentralisatie en regelingen als PGB, AWBZ en WAJONG.

Ook zijn er de zeer persoonlijke verhalen van bloggers, zoals Eric en Marjolein. “Waarom kijkt iedereen zo naar me” en “Vormgeven aan gevoelens vind ik een kwetsbaar proces”. Het zijn blogs die discussies en emoties oproepen. Leefwijzer is er juist voor die discussie en die emotie, we delen lief en leed met elkaar.

Als lid van Leefwijzer blijf je niet alleen op de hoogte van het nieuws, maar praat je mee in discussies, reageer je op blogs, lees je persoonlijke verhalen en recensies over (toegankelijke) uitstapjes, films en boeken.

Kortom Leefwijzer.nl is er voor alle chronisch zieken en gehandicapten in Nederland en België en iedereen die zich daar bij betrokken voelt.

Meer informatie
https://twitter.com/leefwijzer
https://www.facebook.com/Leefwijzer