Chloorpromazine kan vruchtbaarheid schaden

Van werknemers die tijdens hun werk met chloorpromazine in aanraking komen, kan de vruchtbaarheid worden aangetast. Zwangere vrouwen lopen door beroepsmatige blootstelling aan deze stof het risico dat hun ongeboren kind schade oploopt.

Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat woensdag 20 mei 2015 is aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De bevindingen zijn geformuleerd in door de EU vastgestelde terminologie, en dienen als uitgangspunt voor de wettelijke classificatie als reproductietoxische stof.

Farmaceutische dienstverlening
Op verzoek van de minister van SZW ging de Gezondheidsraad na of beroepsmatige blootstelling aan chloorpromazine kwaad kan voor de voorplanting. Mensen die werkzaam zijn in de farmaceutische industrie, in apotheken of in ziekenhuizen kunnen tijdens hun werk namelijk in aanraking komen met chloorpromazine. Het is duidelijk dat chloorpromazine de vruchtbaarheid kan schaden. Ook staat vast dat de stof nadelige effecten kan hebben op het nageslacht.

Categorie 1B
Ze moet daarom volgens de raad voor zowel effecten op de vruchtbaarheid als effecten op het ongeboren kind worden geclassificeerd in categorie 1B (als een stof waarvan verondersteld wordt dat die de vruchtbaarheid, respectievelijk het ongeboren kind kan schaden).

Plaats een reactie