Chinezen hebben net zoveel last van coeliakie als Europeanen

Coeliakie komt wellicht even vaak voor bij de Chinese bevolking als bij de bevolking in de Westerse wereld. Dat concluderen onderzoekers van Wageningen UR (University & Research centre) samen met andere Nederlandse en Chinese wetenschappers na het uitvoeren van de eerste systematische en statische analyse van Chinese en internationale literatuur.

Het zou betekenen dat ongeveer 15 miljoen inwoners van China coeliakie hebben. Tot nu toe werd er vanuit gegaan dat coeliakie daar zeldzaam is. Dit terwijl China de grootste tarweproducent van de wereld is, met een hoge en relatief snel toenemende consumptie van tarwe- en glutenhoudende producten, waardoor de kans op de ontwikkeling van coeliakie toeneemt.

De resultaten van de studie, die kunnen worden beschouwd als een referentiepunt voor toekomstig onderzoek naar coeliakie in China, zijn op 4 december 2013 gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE.

Coeliakie is een auto-immuun ziekte die wordt veroorzaakt door de consumptie van voedsel en dranken die worden gemaakt van de glutenhoudende granen tarwe, gerst en rogge. Gluteneiwitten kunnen een ontsteking van de dunne darm veroorzaken. Hierdoor wordt de opname van voedingsbestanddelen belemmerd en kan het functioneren van andere organen worden verstoord. In de Westerse wereld komt coeliakie voor bij 0,5 tot 2% van de bevolking.

Op dit moment neemt de tarwe- en glutenconsumptie in China snel toe door verstedelijking en verwestering van het Chinese dieet. Tot nu toe was er weinig bekend over de stand van zaken van coeliakie in China. Daarom namen onderzoekers van Wageningen UR het initiatief om een analyse te maken van de actuele situatie van coeliakie in China als een referentiepunt voor toekomstig onderzoek. Onderzoekers van Nanchang University (China) hebben het onderzoek uitgevoerd, samen met wetenschappers van Wageningen UR en het Universitair Medisch Centrum Groningen, in het kader van het Nederlands Coeliakie Consortium.

Voor het onderzoek is Chinese en internationale literatuur systematisch en statistisch geanalyseerd waarbij de onderzoekers drie aspecten hebben bekeken. Ze bekeken het aantal gevallen waarbij coeliakie vastgesteld of vermoed wordt, de aanwezigheid van genen die bij de ontwikkeling van coeliakie betrokken zijn in verschillende Chinese bevolkingsgroepen en de tarwe- en glutenconsumptie in deze populaties.

De studie levert een sterke aanwijzing dat coeliakie in China veel meer voorkomt dan tot nu toe werd aangenomen en wellicht vergelijkbaar is met de situatie in de Westerse wereld. Dit zou betekenen dat naar schatting 15 miljoen inwoners van China coeliakie hebben. De studie laat ook zien dat in de noordwestelijke regio’s van China, met de hoogste instroom van westerse genen en de hoogste tarweconsumptie, coeliakie het meest zal voorkomen. Ook verwachten de onderzoekers dat in andere gebieden in China het aantal gevallen van coeliakie snel zal toenemen, door de toenemende consumptie van tarwe- en glutenhoudende voedingsmiddelen in met name de stedelijke gebieden.

Door deze factoren is er een grote kans dat coeliakie zich in China tot een algemeen voorkomende ziekte ontwikkelt. Het is daarom van belang dat er preventiestrategieën worden ontwikkeld om de gezondheid en kwaliteit van leven van Chinese burgers met coeliakie te verbeteren.

Dit onderzoek werd deels gefinancierd door de Nederlandse regering, via het Netherlands Genomics Initiative en door de Chinese regering via het “International Science & Technology Cooperation Program of China” en het “National High Technology Research and Development Program of China”.

Plaats een reactie