Chemotherapie: Wat weet u ervan?

Onder het motto ‘Chemotherapie: Wat weet u ervan?’ start op zaterdag 4 februari 2012 een nationaal onderzoek over chemotherapie in Nederland. Door de kennis en beeldvorming over de effecten en bijwerkingen van chemotherapie in kaart te brengen kan patiëntvriendelijker en meer patiëntgerichte voorlichting worden ontwikkeld.

Zowel mensen die te maken hebben gehad met chemotherapie als mensen die dat niet hebben, worden opgeroepen mee te doen aan het onderzoek door op www.chemotherapie.nl/kennisonderzoek de vragenlijst in te vullen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door communicatiewetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hoofdonderzoeker dr. Julia van Weert, universitair hoofddocent Gezondheidscommunicatie, doet onderzoek naar de communicatie tussen patiënten met kanker en hun zorgverleners, bijvoorbeeld oncologieverpleegkundigen en artsen, en de manier waarop de voorlichting verder verbeterd kan worden, zowel mondeling (face-to-face) als via (nieuwe) media zoals internet. “Er is veel veranderd de afgelopen jaren in het doorlopen van chemotherapie en hanteren van bijwerkingen. Wat we willen weten is of er mythes, attitudes en (on-)waarheden bestaan over chemotherapie en in hoeverre deze afwijken van de werkelijke ervaringen van patiënten. Ook zijn we erg geïnteresseerd in verschillen tussen oudere en jongere mensen. Denkt men bijvoorbeeld dat iedereen die chemotherapie ondergaat misselijk wordt of moet braken? Hoe groot is de angst voor chemotherapie? Weet men wat de werking en mogelijke bijwerkingen zijn van chemotherapie en wat je er aan kunt doen? Wil men onder alle omstandigheden een behandeling met chemotherapie ondergaan? Welke informatiebehoeften zijn er? Inzicht in de attitudes en verwachtingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van patiëntgerichte voorlichting”, aldus Van Weert.

Het onderzoek bevat twee aparte vragenlijsten: één voor mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben gehad met chemotherapie en één voor mensen die er niet of nauwelijks mee te maken hebben gehad. De UvA-onderzoekers werkten nauw samen met een panel van deskundigen bij de ontwikkeling van de vragenlijst. Verpleegkundig specialist Sylvia Verhage uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis: “De resultaten bieden aanknopingspunten om patiëntvriendelijke en -gerichte voorlichting op maat te ontwikkelen, die past bij individuele wensen en behoeften. Dat is van belang om zo goed mogelijk een behandeling met chemotherapie te doorlopen.”

Het onderzoek loopt van 4 februari, Wereldkankerdag, tot 4 april 2012. Alle Nederlanders boven de 18 jaar kunnen meedoen. We nodigen uitdrukkelijk ook ouderen uit om mee te doen aan het onderzoek. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de UvA in opdracht van Public Eyes BV en is financieel mogelijk gemaakt door Amgen BV.

In Nederland worden jaarlijks 90.000 mensen behandeld met chemotherapie.

Meer informatie is te vinden op www.chemotherapie.nl.

Plaats een reactie