Chemotherapie in de tuin

Tergooi wil een unieke plek realiseren voor patiënten die chemotherapie moeten ondergaan. Streven is dat vanaf mei 2015 deze patiënten in een speciaal ontworpen paviljoen in de tuin van het ziekenhuis hun chemotherapie kunnen krijgen: de chemotuin. Als de bij de gemeente ingediende omgevingsvergunning wordt goedgekeurd, is Tergooi het eerste ziekenhuis in Nederland dat patiënten deze mogelijkheid biedt.

Welzijn
Het paviljoen is een houten structuur met glazen dak ingebed in de natuur die het ziekenhuis omringt. De mogelijkheid om buiten te zijn terwijl de chemo wordt toegediend, verlaagt het gevoel van stress en onzekerheid van patiënten en komt hun welzijn en de therapie ten goede. Een dergelijk project is niet eerder op deze manier in Nederland uitgevoerd.

Initiatiefnemer en bedenker Pieter van den Berg, internist-oncoloog van Tergooi: “Per jaar schrijven wij duizenden chemokuren aan patiënten voor. De duur van de kuren wisselt van een paar uur tot enkele dagen. De onzekerheid van de ziekte, angst en ook stress bij de behandeling zijn veelvoorkomende emoties die de patiënt negatief kunnen beïnvloeden. Vanuit de kennis over ‘healing environment’ wilden wij de natuur rondom Tergooi dichter bij onze patiënten brengen. Zo ontstond het idee om een buitenplek te creëren waar mensen hun chemotherapie kunnen ondergaan”.

Chemotherapie buiten
Patiënten die voor chemotherapie naar Tergooi komen, worden op de afdeling interne/oncologie opgevangen. Daar sluiten oncologieverpleegkundigen de patiënt aan op het infuus en kan de patiënt naar buiten lopen of zich laten begeleiden naar het paviljoen. Er is permanent een verpleegkundige aanwezig om patiënten te ondersteunen. Zodra de behandeling is afgelopen wordt het infuus op de afdeling weer afgekoppeld.

Sterk in oncologie
Tergooi richt zich nadrukkelijk op ontwikkeling en innovatie op het gebied van oncologie. Onder meer chirurgen, radiologen, oncologen, pathologen en oncologieverpleegkundigen werken intensief samen in multi-disciplinaire teams. Ook werken de specialisten nauw samen met het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam. In Tergooi is de meest moderne, patiëntvriendelijke apparatuur beschikbaar, zodat patiënten snel en deskundig worden behandeld. Het inrichten van dit paviljoen betekent een belangrijke aanvulling en verbetering van de oncologische zorg voor patiënten.

Ruurd Jan Roorda, voorzitter van de raad van bestuur: “Tergooi zet zich dagelijks met hart en ziel in voor alle patiënten. Het creëren van het paviljoen als healing environment door het groen om ons ziekenhuis heen te gebruiken geeft een nieuwe dimensie aan de oncologische zorg in ons ziekenhuis. De effecten van de buitentherapie op de patiënt zullen wij dan ook in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en het VU medisch centrum verder wetenschappelijk onderzoeken”.

Fondsenwerving
De kosten voor het paviljoen worden geraamd op 200.000 euro, die niet uit het zorgbudget betaald kunnen worden. De Stichting Vrienden van Tergooi zet zich in om fondsen te werven voor het paviljoen. Op dit moment is een kwart van het bedrag al binnen, maar moet nog altijd 150.000 euro opgehaald worden om het volledig te financieren. U kunt dit initiatief ook steunen. Meer informatie leest u op de website www.tergooi.nl/vrienden. Ook kunt u bellen naar 088-753 14 20 of een e-mail sturen naar vrienden@tergooi.nl.

Plaats een reactie