Chemo niet meer via infuus?

Het heeft veel voordelen als een patiënt medicijnen tegen kanker kan innemen. En deze niet meer via een infuus krijgt toegediend. Ook borstkankerpatiënten kunnen in de toekomst veel baat hebben bij orale chemotherapie.

Voordelen
Voor patiënten heeft kunnen innemen van medicijnen tegen kanker (orale chemo), duidelijke voordelen boven medicijnen via een infuus (intraveneuze chemo). Prof. dr. Schellens van Nederlands Kanker Instituut verwacht dat te kunnen aantonen voor twee belangrijke en vaak gebruikte ‘chemo’medicijnen: docetaxel en paclitaxel. Het is veel gemakkelijker, prettiger en het kan in principe gewoon thuis. Ook de kans op infectie die bij een infuus speelt, is lager. Maar ook in groter perspectief zijn inneembare medicijnen gunstiger. Ze zullen goedkoper zijn.

Hulpstof
Dat oraal toedienen op dit moment nog niet gebeurt, heeft te maken met twee dingen. Aan de ene kant breekt het lichaam docetaxel en paclitaxel te snel af. En aan de andere kant kunnen beide medicijnen de darmwand niet goed doordringen. Voor het laatste heeft prof. dr. Schellens een oplossing bedacht. Als patiënten docetaxel of paclitaxel in combinatie met de stof ritonavir innemen, blijken de medicijnen wel goed door de darmwand te kunnen dringen. Schellens’ ‘proof of principle’ studies hebben aangetoond dat beide medicijnen dan ook zeer goed (overal) in het lichaam terechtkomen.

Resultaten docetaxel
Over het innemen van docetaxel – in combinatie met ritonavir- is inmiddels meer bekend:
– In een fase I studie is de maximale dosering van docetaxel bepaald: 60 mg docetaxel in combinatie met 200 mg ritonavir.
– Als patiënten docetaxel wekelijks innemen, komt het zelfs beter in het lichaam terecht dan via het infuus.
– Er treedt aantoonbaar minder beenmergremming en vermoeidheid op.

Verder onderzoek
De voorbereidingen voor een fase II studie met oraal docetaxel zijn al vergevorderd. Het onderzoek rondom paclitaxel is nog niet zover. Onderzoekers zoeken en selecteren momenteel geschikte patiënten voor een fase I studie naar de dagelijkse toediening van paclitaxel.

Voorbeeldfunctie
Bij gebleken succes is dit in eerste instantie goed nieuws voor patiënten die in aanmerking komen voor chemo met docetaxel of paclitaxel. Deze grote groep patiënten zal direct baat hebben bij orale chemo. De onderzoekers verwachten dat de studieresultaten ook een belangrijke voorbeeldfunctie zullen hebben. Op de eerste plaats voor onderzoek naar orale chemo met medicijnen die op bepaalde punten ‘lijken’ op docetaxel of paclitaxel. En op de tweede plaats voor de ontwikkeling van de nieuwe generatie ‘small molecules’ medicijnen. Dit soort medicijnen moeten in de meeste gevallen dagelijks en langere tijd worden toegediend. Als dat dan oraal kan, is dat een groot voordeel. Kortom: chemotherapie kan nog wel eens sterk veranderen in de toekomst.

Plaats een reactie