CGR-klacht over MSD-brochure afgewezen

De Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) heeft bekend gemaakt dat de klacht die door de heer Van der Linde tegen MSD was aangespannen, ongegrond is en daarmee is afgewezen. De klacht was ingediend naar aanleiding van de informatieve brochure ‘De patiënt centraal in de NHG-standaard diabetes mellitus type 2 (2013) & Position statement ADA/EASD (2012)’ die MSD eind 2013 in samenwerking met wetenschappelijk uitgever Bohn Stafleu van Loghum (BSL) heeft uitgegeven.

De informatie in deze brochure sluit aan bij de recente positieve ontwikkelingen waarbij de diabetes type 2 patiënt meer centraal komt te staan in de behandeling in die zin, dat bijvoorbeeld ook leeftijd en duur van het bestaan van de diabetes mellitus belangrijk zijn in het bepalen van de behandelstrategie. In de nieuwe NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 (derde herziening) staat letterlijk dat ‘de zorg voor type-2-diabetespatiënten in toenemende mate wordt geïndividualiseerd’ [1].

Dit is geheel in lijn met het in 2012 verschenen Position Statement van de ADA/EASD (de Amerikaanse en Europese wetenschappelijke diabetesverenigingen) met als titel ‘Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes: a patient-centered approach’ [2]. Daarin staat vermeld dat ‘het individualiseren van de behandeling van diabetes type 2 de basis van succes is’. Deze uitgangspunten worden door MSD in de brochure onderschreven.

De informatie die MSD in de brochure heeft vermeld over het behandelen van de diabetes type 2 patiënt is letterlijk overgenomen uit de NHG-standaard. Er worden, net als in de standaard, alleen de klassen geneesmiddelen genoemd, geen merk- of productnamen.

Over de nieuwere klassen geneesmiddelen zoals DPP-4 remmers en GLP-1 analogen staat in de NHG-standaard vermeld dat een arts die bij een specifieke patiënt niet uitkomt met de middelen uit het stappenplan en dwingende redenen heeft om toch een ander middel in te zetten, kan kiezen voor deze middelen als alternatieve optie (beschreven in zowel kernboodschap 4 op pagina 2 als in de beschrijving van het stappenplan op pagina 9 van de NHG-standaard).

De klacht die bij de CGR is ingediend, is donderdag 3 april 2014. behandeld tijdens een openbare zitting van de CGR waarin MSD nogmaals heeft benadrukt volledig achter de informatie in de brochure te staan.

Inmiddels heeft de CGR uitspraak gedaan en het volgende verklaard: “De Codecommissie (Kamer I) verklaart de klacht van Van der Linde ongegrond en wijst de klacht af”. De uitspraak is terug te lezen op de website van de CGR.

[1] Rutten GEHM, Grauw WJC de, Nijpels G, Houweling ST, FA van de Laar, Bilo HJ, Holleman F, Janssen PGH. NHG-Standaard
Diabetes Mellitus type 2. Huisarts Wet 2013; 56 (10):512-525.

[ii] Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes: a patient-centered approach. Position statement of the American Diabetes
Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD) S.E. Inzucchi et al. Diabetologia (2012) 55:1577-1596

Plaats een reactie