Centrum Seksueel Geweld in Utrecht

NWO maakt Centrum Seksueel Geweld mede mogelijk
In Utrecht komt een gespecialiseerd Centrum Seksueel Geweld voor slachtoffers van alle leeftijden die een aanranding of verkrachting hebben meegemaakt. In dit centrum werken verschillende disciplines onder één dak protocollair met elkaar samen. Het centrum wordt mede mogelijk gemaakt met een subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Slachtoffers zoeken gemiddeld pas anderhalf jaar na het seksueel geweld psychosociale hulp bij het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren van het UMC Utrecht. De meerderheid kampt met ernstige psychische klachten en onbegrepen lichamelijke klachten; hun ouders maken zich vaak grote zorgen. Coördinator van het Psychotraumacentrum Iva Bicanic doet met een subsidie van NWO al onderzoek naar deze doelgroep. Haar bevindingen vormen de aanzet voor het Centrum Seksueel Geweld. Politie, (forensisch) artsen, verpleegkundigen en de psychosociale hulpverlening gaan in dit centrum intensief met elkaar samenwerken. NWO draagt met de subsidie MeerWaarde 40.000 euro bij aan het centrum.

Het nieuwe aan het Centrum Seksueel Geweld is dat slachtoffers direct na het seksueel geweld kunnen worden opgevangen door gekwalificeerde professionals die garant staan voor adequate eerste psychologische en medische opvang, hulpverlening, opsporing en nazorg. Slachtoffers die later hulp zoeken of geen aangifte willen doen, krijgen ook hulp. In Scandinavië en Groot-Brittannië is een dergelijk overkoepelend centrum al succesvol gebleken. Adequate eerste opvang door deskundigen verkleint het risico op medische problemen (SOA, HIV, ongewenste zwangerschap) en psychische problemen (post traumatische stressstoornis, depressie) en vergroot de kans om daders op te sporen.

De omvang van de problematiek is niet gering: twaalf procent van de vrouwen en drie procent van de mannen in Nederland heeft ooit een verkrachting meegemaakt (RNG, 2009). Volgens het CBS neemt het seksueel geweld in Nederland toe. Het zoeken van hulp blijft grotendeels achterwege, onder meer uit angst voor wraakacties, ongeloof en stigmatisering. Verkrachte jongens en allochtone jongeren zoeken al helemaal nauwelijks hulp. De meerderheid van slachtoffers doet ook geen aangifte en laat zich niet medisch onderzoeken.

De werkgroep die heeft geleid tot de oprichting van het centrum bestaat uit: UMC Utrecht, Politie Utrecht, Forensische Polikliniek Kindermishandeling en de Forensische Medische Maatschap Utrecht, SOA poli GGD Utrecht en Juridische Opvang Slachtoffers Seksueel geweld advocaten.

MeerWaarde is een nieuwe subsidie van het gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De subsidie is bedoeld voor wetenschappers die de resultaten van hun onderzoek willen toepassen of overdragen.

Plaats een reactie