Centra voor jeugd en gezin en eerstelijn gaan samenwerken

Vorm voor uzelf een beeld van de eerste lijn zorg in uw gemeente en neem kennis van het belang van de samenwerking eerste lijn en Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit is de eerste van vijf vuistregels die de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG), de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) hebben opgesteld in samenwerking met andere organisaties en gemeenten.

De vier andere vuistregels luiden:

2. Kies de groep(en) eerstelijnszorgverleners waarmee u de samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin wil vorm geven;
3. Zoek contact met de Regionale Ondersteuningsstructuur voor de eerste lijn (ROS) of direct met de regionale organisatie of kring van verloskundigen;
4. Organiseer samen met de ROS of regionale kring een startconferentie of een rondetafelgesprek;
5. Maak lokale werkafspraken over de samenwerking eerstelijnszorg en Centrum voor Jeugd en Gezin.

Deze vijf vuistregels staan toegelicht in een handreiking die de genoemde organisaties schreven om de samenwerking tussen eerstelijn en Centra voor Jeugd en Gezin op gang te brengen.

De Handreiking is opgenomen in de Gereedschapskist CJG van het Programmaministerie Jeugd & Gezin en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De handleiding is te downloaden via www.samenwerkenvoordejeugd.nl. Typ dan bij zoeken het woord gereedschapskist in.

De relaties tussen CJG’s en de eerstelijn komen uitvoerig aan de orde op het congres Recente lokale, regionale, nationale en internationale ontwikkelingen in het professionele zorgaanbod van jeugdgezondheidszorg en opvoedondersteuning vanuit Centra voor Jeugd en Gezin.

Dat vindt plaats op vrijdag 24 september op de Universiteit Utrecht. Het Julius Centrum organiseert dit congres in samenwerking met onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Artsen Jeugdgezondheid Nederland (AJN), GGD Nederland en het Nederlands Jeugd Instituut. Als plenaire inleiders treden op de Inventgroep voorzitter Jo Hermans die terugblikt en vooruitblikt op het gedachtegoed van deze groep.

De Inventgroep lanceerde vijf jaar geleden het concept van de CJG’s. De Londense hoogleraar Edward Melhuish, expert in de recente ontwikkeling met de family centers in Engeland. AJN-voorzitter en jeugdarts Elise Buiting schetst recente professionele ontwikkelingen in de Nederlandse CJG’s.

Het congres staat onder leiding van jeugdarts en UMC Utrecht coördinator Public Health onderwijs Elly de Leeuw. Vele workshops vinden plaats over goede professionele voorbeelden van alle disciplines die in een CJG voorkomen. Wil jij naar dit congres? Klik dan hier, lees de uitvoerige brochure, meld je aan en deel jouw kennis en ervaring met vele anderen.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie