Cement herstelt botwervelbreuken

0
622

Alexander Venmans onderzocht het gebruik van cement bij het herstellen van botwervelbreuken. Hij concludeert dat er geen verschil bestaat tussen het gebruik van cement en conservatieve therapie ten aanzien van nieuwe wervelfracturen na een follow-up van 1 jaar.

De enige risicofactor voor een nieuwe wervelfractuur is het aantal wervelfracturen bij het begin. Het gebruik van cement verbetert wel de houding van patiënten door vermindering van verder hoogteverlies van de behandelde wervel. Venmans stelt verder dat lokale verdoving bij het toedienen van cement onvoldoende is voor een flinke groep patiënten.

Promotiegegevens
Promovendus: Alexander Venmans
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Osteoporotic Vertebral Compression Fractures
Promotor 1: Prof. dr. W.P.Th.M. Mali
Promotor 2: Prof. dr. W.J.J. van Rooij
Promotor 3: Dr. P.N.M. Lohle
Datum en tijd: 18/10/2011, 14:30 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht