Celbiologe Ody Sibon krijgt Vici-subsidie NWO

Prof. dr. Ody Sibon van de afdeling Celbiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen/Rijksuniversiteit Groningen is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de zeer prestigieuze Vici-subsidie toegekend. De Vici-subsidie is bestemd voor excellente, ervaren onderzoekers die met succes een vernieuwende onderzoekslijn hebben ontwikkeld en daarmee een vooraanstaande positie innemen op nationaal en internationaal niveau.

Sibon krijgt een geldbedrag van ongeveer 1.500.000 euro. Hiermee wordt zij in staat gesteld om haar onderzoeksgroep in de komende jaren verder uit te breiden en te versterken. Vici-wetenschappers behoren tot de top onderzoekers van Nederland en jaarlijks worden slechts 3 à 4 van dergelijke subsidies toegekend per wetenschapsgebied. Bepalend is dat Vici-laureaten onder andere hebben bewezen dat ze anderen kunnen overtuigen van de oorspronkelijkheid en buitengewone potentie van hun creatieve ideeën, blijkend uit publicaties in top tijdschriften en fondsenwerving, en bovendien fungeren als stimulerend en succesvol coach voor jonge onderzoekers. In 2003 ontving Sibon al een Vidi-beurs van NWO.

Ody Sibon heeft de Vici-subsidie ontvangen voor haar fundamenteel celbiologisch onderzoek naar zenuwaandoeningen en neurodegeneratieve ziekten. Zij richt zich in haar onderzoek vooral op het mysterie waarom juist zenuwcellen bij een aantal ziekten als bijvoorbeeld Pantothenate Kinase Geassocieerde Neurodegeneratie ernstig aangetast worden. Onderzoek met behulp van de fruitvlieg laat zien waarom dit zo is voor een specifieke zenuwaandoening en maakt duidelijk wat we kunnen doen om de zenuwcellen te beschermen. De fruitvlieg vertoont dezelfde kenmerken als de mens als het gaat om essentiële basale mechanismen die nodig zijn om gezond te blijven leven. Daarom is de fruitvlieg uiterst geschikt om onderzoek te doen om daarmee ziekten beter te begrijpen en uiteindelijk om deze effectief te kunnen behandelen.

Curriculum Vitae
Prof. Dr. O.C.M. Sibon (1964) is in 2008 benoemd tot hoogleraar bij de afdeling Celbiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen/Rijksuniversiteit Groningen. Ody Sibon studeerde Medische Biologie aan de Universiteit van Utrecht. Zij promoveerde in 1994 tot doctor in de Medische Wetenschappen met een onderzoek naar visualisatie van RNA processing op ultrastructureel niveau. De titel van haar proefschrift luidde: ‘In situ hybridisation: an electron microscopic study’. Zij werkte van 1995 tot 1998 als postdoctoral fellow aan de State University Stony Brook in New York, waar zij onderzoek verrichte naar stress-responsen in Drosophila melanogaster (fruitvlieg). Deze onderzoekslijn heeft zij voortgezet binnen de afdeling Celbiologie van het UMCG. Daarnaast is zij o.a. co-voorzitter van de Medische Publieksacademie UMCG, een zeer succesvolle lezingenreeks over medische onderwerpen gericht op een geïnteresseerd lekenpubliek.

Plaats een reactie