Catharina Ziekenhuis leidt onderzoek naar nieuwe draadloze mini‐hartmonitor

Cardioloog dr. Lukas Dekker uit het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven leidt een wereldwijd onderzoek naar de kleinste implanteerbare hartmonitor. Deze hartmonitor is 80% kleiner dan andere implanteerbare hartmonitoren.

Onderzoek naar nieuwe draadloze mini-hartmonitor

Het apparaatje van 1,2 cm3 wordt deze week bij enkele patiënten via een kleine snede van slechts enkele millimeters onder de huid geplaatst, waar het met het blote oog nauwelijks is te zien.

Het registreert continu het hartritme en eventuele verstoringen daarvan. De hartmonitor wordt in eerste instantie gebruikt voor onderzoek bij mensen die onverklaarbaar flauwvallen of last hebben van hartritmestoornissen. Vijf ziekenhuizen in Nederland plaatsen de komende dagen de nieuwe hartmonitor bij in totaal 25 patiënten.

Profielfoto CardiologieCardioloog dr. Lukas Dekker

Om de oorzaak van herhaaldelijk flauwvallen en hartritmestoornissen te bepalen, moet het hart van de patiënt over een langere periode worden gemonitord. “Voor patiënten is langdurige monitoring van het hartritme van cruciaal belang omdat we op die manier adequaat en nauwkeurig problemen kunnen vaststellen.” aldus cardioloog dr. Lukas Dekker van het Catharina Ziekenhuis. “Bovendien is deze methode meer doeltreffend en goedkoper dan de traditionele onderzoeken die in het ziekenhuis plaatsvinden.”

Wereldwijd patiëntenonderzoek
Dekker leidt wereldwijd het patiëntenonderzoek naar de nieuwe mini‐hartmonitor Reveal Linq van Medtronic. Hij onderzoekt of het apparaat veilig gebruikt kan worden en of het effectief is. Hij gebruikt daarvoor de data uit alle deelnemende ziekenhuizen. In ons land worden de nieuwe hartmonitoren geplaatst in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Isala in Zwolle, het Diakonessenhuis locatie Utrecht, het Maastricht UMC+ en het St Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Daarnaast werken nog 16 andere ziekenhuizen in Europa, Rusland en Australië mee aan het onderzoek. Als dit positief verloopt, wordt vervolgonderzoek uitgevoerd onder 150 patiënten.

Reveal Linq, Front

Voor patiënten heeft de nieuwe hartmonitor een aantal voordelen. Zo is voor de implantatie een snee van enkele millimeters nodig. Het apparaatje wordt onder de huid geplaatst, maar is zo klein dat het niet opvalt. Patiënten met een geïmplanteerde hartmonitor kunnen gewoon doorgaan met hun dagelijkse activiteiten, zonder dat de monitor in de weg zit. Bovendien kunnen patiënten de registraties van hun hartritme eenvoudig naar het ziekenhuis versturen via een draadloos zendertje in huis. De arts heeft hierdoor optimaal toegang tot deze gegevens. Dat heeft grote voordelen voor de diagnostiek en behandeling.

De nieuwe monitor heeft een verwachte levensduur van drie jaar en kan daarna weer eenvoudig verwijderd worden. Bovendien bevat deze mini‐hartmonitor 20% meer geheugen dan de huidige implanteerbare monitoren. Patiënten met deze apparaatjes voor continue hartmonitoring kunnen ook MRI‐scans ondergaan als dat nodig is. Artsen kunnen door de continue en draadloze monitoring op afstand, snel handelen als patiënten tussen de geplande afspraken door medische hulp nodig hebben.

Reveal, Both

Hartritmestoornissen
Flauwvallen komt veel voor. Eerder wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een implanteerbare hartmonitor leidt tot een snelle en veilige opsporing van de oorzaak bij mensen die herhaaldelijk flauwvallen. Ook is het apparaatje van grote waarde bij het vaststellen van ritmestoornissen die onvoorspelbaar voorkomen.

Bijna driehonderdduizend Nederlanders hebben last van hartritmestoornissen. Het is een aandoening die de kwaliteit van leven in ernstige mate negatief beïnvloedt. Patiënten met ritmestoornissen zijn snel moe, voelen zich onprettig en angstig, kunnen misselijk zijn en veel transpireren en hebben een pijnlijk of drukkend gevoel op de borst. Na een operatie is de kans groot dat een patiënt zijn of haar ‘oude leven’ zonder hartritmestoornissen weer kan oppakken.

Catharina Hartcentrum
Het Hartcentrum van het Catharina Ziekenhuis is het grootste interventie‐ en electrofysiologisch centrum van Nederland en het op één na grootste cardiochirurgisch centrum van Nederland. Het is een opleidingscentrum voor cardiologen, interventiecardiologen en electrofysiologen. En één van de leidende hartcentra in Nederland bij onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van nieuwe behandelmethodieken.

Plaats een reactie