CAT-AgroFood stimuleert innovatie en economische ontwikkeling Food Valley

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) opent maandag 5 september 2011 het Centrum voor geAvanceerde Technologie in de Agro & Food sector (CAT-AgroFood). Dit centrum, onderdeel van Wageningen UR (University & Research centre) stelt hoogwaardige en geavanceerde onderzoeksapparatuur beschikbaar aan organisaties, waaronder het bedrijfsleven, voor wie de individuele aanschaf van zulke apparatuur niet rendabel is.

CAT-AgroFood is een initiatief van het ministerie van EL&I en de provincie Gelderland, die elk financieel bijdragen, en Wageningen UR, dat met inbreng van apparatuur in natura bijdraagt. De opening vindt plaats in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, waar een 3T-MRI scanner staat, de eerste investering van het centrum.

CAT-AgroFood investeert in kostbare en geavanceerde apparatuur voor agrofood-onderzoek. Die stelt zij beschikbaar aan zowel onderzoeksgroepen binnen Wageningen UR als aan andere onderzoekers van bedrijven en instellingen in de agrofoodsector en in Food Valley. Dit meervoudig gebruik is kosteneffectiever. Bovendien zijn de vaak snelle ontwikkelingen in geavanceerde analyseapparatuur beter bij te benen.

CAT-AgroFood wil daarmee tevens bereiken dat er een levendige kennisuitwisseling ontstaat tussen onderzoekers van Wageningen UR, het bedrijfsleven en van andere betrokken instellingen. Dit platform voor open innovatie vormt daarmee een extra stimulans voor de verdere economische ontwikkeling van de Food Valley.

Minister
Als openingshandeling stelt de minister een 3T-MRI scanner in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede feestelijk in gebruik. Deze scanner, waarmee inclusief randapparatuur en verbouwing een bedrag van ongeveer 2,5 miljoen euro is gemoeid, is de eerste grote investering van CAT-AgroFood. Van deze zeer nauwkeurige scanner kunnen zowel ziekenhuizen, universiteiten als bedrijven in bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie gebruikmaken om effecten van voeding op de mens in beeld te brengen. De scanner staat opgesteld in Ziekenhuis Gelderse Vallei, dat zich profileert als het voedingsziekenhuis. Binnen Wageningen UR is de afdeling Humane Voeding van Wageningen University de belangrijkste gebruiker.

CAT-AgroFood
Het Centre for Advanced Technology in the Agro and Food sector (CAT-AgroFood) is een recent initiatief van het ministerie van EL&I, de Provincie Gelderland en Wageningen UR. CAT-AgroFood is een virtuele organisatie, onderdeel van Wageningen UR.

In 2009 reserveerden het ministerie van EL&I en de Provincie Gelderland gezamenlijk 18,8 miljoen euro voor dit nieuwe, geavanceerde onderzoekscentrum. Wageningen UR draagt bij in de vorm van het beschikbaar stellen van al aanwezige geavanceerde onderzoeksapparatuur ter waarde van ongeveer vier miljoen euro.

Daaronder vallen bijvoorbeeld nieuwe electronenmicrosopie-faciliteiten voor toegepast onderzoek in de plantenwetenschappen en de levensmiddelensector en voor onderzoek aan nanotechnologie.

Een van de volgende grote investeringen van CAT-AgroFood zal gedaan worden in gezamenlijke DNA-faciliteiten – zogenaamde tweede en derde generatie DNA sequencers – met bijbehorende ICT en bio-informatica faciliteiten; een initiatief van Wageningen UR en KeyGene. Daarnaast bestaan al concrete plannen voor verdere investeringen, onder meer in apparatuur voor chemische en biologische analyse van bio-moleculen ten behoeve van toepassingen in de food- en de non-food sector.

Plaats een reactie