Caroline Tensen reikt 270.000 euro 30 beweegprojecten

Bedenk een plan waarmee je lokaal ouderen en chronisch zieken in beweging krijgt. Die uitdaging hebben maar liefst 135 organisaties uit het hele land aangenomen. Dertig van hen krijgen donderdag 11 maart tijdens een feestelijke presentatie in Stadion Galgenwaard in Utrecht uit handen van Caroline Tensen subsidiecheques uitgereikt om hun droom werkelijkheid te laten worden.

Van luchtdirigeren tot tandemfietsen…
Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Stichting DOEN stellen 30 keer 9.000 euro ter beschikking aan lokale en regionale organisaties, verenigingen en groepen die de beste beweegprojecten hebben opgezet voor chronisch zieken en ouderen. In totaal is er 270.000 euro te verdelen. Voorstellen konden via www.nisb.nl/doen worden ingestuurd tot half december.

De belangstelling voor deze nieuwe actie was enorm: het was direct na de bekendmaking de meest bezochte pagina van de website van NISB en vele telefoontjes en mailtjes volgden. De beoordelingscommissie van NISB en DOEN heeft de moeilijke taak gehad om eerst 85 organisaties te laten afvallen en 50 projecten te nomineren.

Alle genomineerde projecten zijn donderdag vertegenwoordigd in Utrecht om te horen of hun beweegproject gehonoreerd is. De inzendingen variëren van tandemfietsen door vrijwilligers met ouderen, luchtdirigeren in het verpleeghuis tot beweegstimulering van visueel gehandicapte ouderen.

Vijftien projecten voor ouderen en vijftien voor chronisch zieken kunnen direct aan de slag dankzij deze subsidie; de overige twintig worden geattendeerd op potentiële andere mogelijkheden om fondsen te verwerven. Het uiteindelijk resultaat van de actie ‘Bewegen, gewoon DOEN!’ moet zijn dat meer ouderen en mensen met een chronische aandoening voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en er meer aandacht komt voor het belang van bewegen voor deze doelgroepen.

Waarom chronisch zieken en ouderen?
Veel mensen met een chronische aandoening (of een verhoogd risico daarop) bewegen te weinig. Denk aan mensen met hart- en vaatziekten, reumatische aandoeningen, diabetes (suikerziekte) en astma/COPD. Maar ook kanker, rug- of hoofdpijn en depressiviteit horen hierbij. Bewegen heeft een positief effect op het ziekteverloop en speelt een belangrijke rol in het voorkomen van deze aandoeningen.

Momenteel voldoet 52% van de ouderen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen1). Van de ouderen die ervaren dat zij een slechte gezondheid hebben, voldoet slechts 21 % aan de norm. Van de 65-74 jarigen is 8% inactief en van de 75-plussers geldt dat voor 19%. Kortom, met het stijgen der jaren neemt de activiteit af. De trend is dat het percentage ouderen dat voldoende beweegt groeit en het percentage inactieven afneemt (TNO 2006). En dat is belangrijk, want een gezonde en actieve leefstijl draagt bij aan het welbevinden van ouderen.

NISB en Stichting DOEN
Stichting DOEN ondersteunt ‘Bewegen: gewoon DOEN!’ uit de bijdrage van de Sponsor Bingo Loterij. Caroline Tensen heeft zich als ambassadeur van Stichting DOEN enthousiast verbonden aan deze actie en presenteert de bijeenkomst waarin de winnende projecten bekend gemaakt worden.

1) tenminste vijf dagen per week 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging.

Zie voor uitgebreide beschrijving  www.nasb.nl

Plaats een reactie