Carenzorgt.nl meet overbelasting mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen vanaf nu in de gaten houden of zij risico lopen op overbelasting. Dit doen zij door eenmaal per maand op de website Carenzorgt.nl een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst toetst de mate van (over)belasting bij een mantelzorger door middel van 13 simpele vragen.

Carenzorgt.nl herinnert de mantelzorger om de vragenlijst te doorlopen, zodat er tijdig wordt gesignaleerd of ze tot de risicogroep behoren. Wanneer iemand tot de risicogroep behoort helpt Caren om in contact te komen met een mantelzorgsteunpunt in de regio. De vragenlijst is de zogenoemde Caregiver Strain Index, een internationaal wetenschappelijk gevalideerd meetinstrument ontworpen voor mantelzorgers.

Nederland kent ongeveer 3,5 miljoen mantelzorgers waarvan 450.000 een hoge belasting ervaren. Een te hoge belasting kan leiden tot overspanning en depressiviteit. Overbelasting sluipt er voor een mantelzorger geleidelijk in en gaat vaak onopgemerkt. Caren probeert door middel van deze vragenlijst mantelzorgers hiervan bewust te maken.

Carenzorgt.nl is een gratis social community voor mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen hierin de familieleden, kennissen en de zorgaanbieder uitnodigen om samen de zorg te regelen. Op die manier staat de mantelzorger er niet meer alleen voor. Caren is een initiatief van Nedap healthcare.

Plaats een reactie