CanonGerontologie.nl online tijdens de Geriatriedagen op 3 en 4 februari 2011

Tijdens de Geriatriedagen op 3 en 4 februari 2011 gaat de Canon van de Gerontologie online. De doelstelling van de website is om het eenzijdige beeld van ouder worden zoals in de media wordt geschetst, meestal vanuit een economische invalshoek, samen met andere mythen te doorbreken. Wetenschappelijke feiten worden op deze manier aangeboden aan een groot publiek.

Ouder worden is een proces met veel aspecten. Daarom is deze canon niet gebaseerd op chronologie zoals veel andere canons, maar zoomt zij in op vijf domeinen van ouder worden.

Vijf domeinen
Lichaam (biologie van het ouder worden), onder redactie van Giel Bosman, universitair docent biochemie UMC St.Radboud, Nijmegen.

Individu (psychologie van het ouder worden), onder redactie van Nan Stevens, hoogleraar toegepaste sociale gerontologie VU, Amsterdam.

Samenleving (sociologie van het ouder worden), onder redactie van Marja Aartsen, universitair docent sociale gerontologie VU, Amsterdam en Kees Knipscheer, emeritus hoogleraar sociale gerontologie VU, Amsterdam

Geheugen (cognitieve veroudering), onder redactie van Martin van Boxtel, arts en universitair hoofddocent vakgroep psychiatrie en neuropsychologie van de Universiteit Maastricht.

Gezondheid (epidemiologie van het ouder worden), onder redactie van Dorly Deeg, hoogleraar epidemiologie van veroudering.

Een keur van wetenschappers uit verschillende Nederlandse universiteiten en kennisinstituten werkten aan de canon mee. De toegankelijke teksten zijn gebaseerd op wetenschappelijke publicaties.

De canon wordt gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van een stuurgroep waarin vier partijen samenwerken: Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg; Geron, tijdschrift over ouder worden en samenleving; de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie (NVG) en de faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam. De canon is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het fonds Sluyterman van Loo.

Plaats een reactie