Cannabisgebruik onder jongeren sterk gedaald

Terwijl het gebruik van cannabis onder jongeren uit de voormalige Oostbloklanden toeneemt, neemt dit gebruik onder jongeren uit de meest welvarende westerse landen af. Dat schrijven onderzoekers van de Universiteit Utrecht in het wetenschappelijke tijdschrift Addiction.

De data die de onderzoekers analyseerden zijn afkomstig van het internationaal onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van scholieren, het Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). Aan dit onderzoek doen bijna alle Europese landen, de Verenigde Staten, Canada en Israël mee.

Daling in Nederland
De Utrechtse jeugdonderzoekers Tom ter Bogt en Margreet de Looze keken met collega’s naar het cannabisgebruik onder 15-jarigen in de dertig deelnemende landen in de jaren 2002, 2006 en 2010. Daaruit bleek dat het frequent cannabisgebruik onder jongeren uit welvarende landen in West- en Zuid-Europa en Noord-Amerika (zoals Nederland, België, Canada en Italië), soms zelfs sterk, daalt.

Toename in Macedonië, Letland en Litouwen
Cannabisgebruik onder jongeren in landen waar een snelle stijging te zien is van het BBP is stabiel gebleven of zelfs toegenomen. Zo steeg het gebruik onder jongens die leven in Macedonië, Letland en Litouwen. In Rusland nam het cannabisgebruik onder meisjes toe. Volgens Ter Bogt lijken adolescenten uit minder rijke landen de consumptiepatronen te hebben overgenomen van hun leeftijdsgenoten uit rijkere landen. “Een van de verklaringen van de afname in de rijkere landen is mogelijk de aandacht van de schadelijke gevolgen die in het gezondheidsbeleid van de rijkere landen is opgenomen”, aldus Ter Bogt.

Gebruik onder jongens en meisjes
Cannabisgebruik was kort geleden vooral kenmerkend voor jongeren uit de wat welvarender gezinnen, maar ook in dit opzicht is de tendens gekeerd. Jongeren uit ‘armere’ gezinnen gebruiken nu meer dan jongeren uit ‘rijkere’ gezinnen. Daarnaast, zo stellen de onderzoekers, was de verwachting dat patronen van cannabisgebruik gelijker zouden worden tussen jongens en meisjes. Maar de daling in gebruik is onder meisjes relatief sterker geweest dan onder jongens, zodat cannabisgebruik, meer dan 10 jaar geleden, kenmerkend is voor jongens.

Plaats een reactie