Campagne ‘Open Armen’ over werken in de zorg

De vandaag gestarte landelijke campagne ‘Open Armen’ versterkt het imago van en vergroot de bekendheid met het werken in verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en de kraamzorg (branche VVT).

Zo wil de branche vooral vmbo’ers en zij-instromers informeren over het werken in de VVT en uitstralen dat nieuw personeel met open armen ontvangen wordt. Door de ontgroening en vergrijzing van het personeel en een ouder wordende bevolking blijft de sector behoefte hebben aan medewerkers. De campagne is een initiatief van Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT).

Van website tot posters en billboards
De campagne ‘Open Armen’ zorgt ervoor dat vmbo’ers en zij- instromers weten dat het werken in verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en de kraamzorg interessant, zinvol en aantrekkelijk is. De website www.openarmen.nl speelt een centrale rol in de campagne. Vier animatiefiguren introduceren elk een onderdeel van de VVT-branche. Op de site staan ook links naar informatie over opleidingen en werken in de VVT. De campagne maakt veel gebruik van online media zoals banners en videomailings. Daarnaast komen op alle vmbo-scholen posters te hangen. Diezelfde posters zijn van 19 april tot 2 mei te zien als billboards op driehonderd NS-stations en op een gelijk aantal bussen in dertien grote steden.

Waar de campagne vooral gericht is op een positief imago van het werken in de VVT, wordt voor individuele instellingen een toolkit ontwikkeld waarmee zij nieuw personeel kunnen werven. Meer informatie hierover staat binnenkort op www.aovvt.nl.

Sociale partners
In A+O VVT werken werkgeverskoepels ActiZ en BTN (Branchebelang Thuiszorg Nederland) en werknemersorganisaties ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak, FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg) en NU’91 samen aan een goed functionerende arbeidsmarkt en goede arbeidsverhoudingen voor medewerkers en instellingen.

Plaats een reactie