Burgerparticipatie in gemeenten vooral taak burgemeester en wethouders

Gemeenten hebben steeds meer aandacht voor burgerparticipatie. Burgerparticipatie is vooral een taak voor het college van burgemeester en wethouders, terwijl gemeenteraden juist minder betrokken zijn. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Burgerparticipatie in de lokale politiek‘, dat ProDemos dinsdag 6 maart 2012 publiceert.

Bij burgerparticipatie gaat het om activiteiten die gemeenten ondernemen om inwoners te betrekken bij het beleid. Gemeenten hebben steeds meer aandacht voor burgerparticipatie. Ze leggen burgerparticipatie vast in hun beleid, stellen er geld voor beschikbaar en/of belasten een ambtenaar specifiek met deze taak. Burgerparticipatie is vooral een taak voor het college van burgemeester en wethouders. In veel gemeenten is de burgemeester of – steeds vaker – één van de wethouders het boegbeeld van burgerparticipatie. De gemeenteraad is steeds minder betrokken en speelt in de meeste gevallen geen actieve rol op het gebied van burgerparticipatie.

De belangrijkste trend bij het inzetten van burgerparticipatie is de digitalisering. Het aantal gemeenten dat een internetpanel heeft ingezet, is in twee jaar tijd verdubbeld. Ook wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de sociale media. Dit gaat ten koste van meer traditionele communicatiemiddelen als flyers, brieven, lokale radio en televisie. Onverminderd populair zijn inspraakavonden en themabijeenkomsten. Vrijwel alle gemeenten zetten deze in.

Monitor Burgerparticipatie
In 2009 zijn ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties begonnen met het uitvoeren van de tweejaarlijkse Monitor Burgerparticipatie. De monitor heeft tot doel meer informatie te verschaffen over de inspanningen en resultaten van gemeenten op het gebied van burgerparticipatie. In 2010 verscheen de eerste Monitor Burgerparticipatie. De editie van 2012 beschrijft de stand van zaken in de periode 2010-2011 en maakt een vergelijking tussen 2009 en 2011.

Plaats een reactie