Burgemeester Hoes tevreden over drugsmaatregelen

Burgemeester Hoes van Maastricht is tevreden met de nadere uitwerking en invoering van het drugsbeleid van minister Opstelen van Veiligheid en Justitie.

Burgemeester Hoes: “De uitwerking van de minister is een werkbaar plan. Met de operationele datum van 1 mei 2012 hebben we meer tijd om de voorbereidingen op de invoering van het besloten club – en ingezetene criterium uit te voeren. Ook het uitstel naar 1 januari 2013 van het maximumaantal leden per coffeeshop geeft zowel ons als de coffeeshophouders de mogelijkheid om zich gedegen voor te bereiden op deze maatregel”.

Verder is Hoes tevreden met de toezegging van de minister dat de invoering van het besloten club – en ingezetene criterium niet ten koste mag gaan van de lokale prioriteiten bij de politie.

Burgemeester Hoes zendt de brief van minister Opstelten door naar de gemeenteraad. Naar verwachting zal de Raad zich in januari buigen over de lokale gevolgen van de nadere invoering en uitwerking van het rijksdrugsbeleid.