Buikvet draagt bij aan vaatziekten

In zijn proefschrift toont Daniel Faber aan dat buikvet, dat andere eigenschappen heeft dan onderhuids vet, door interactie met de lever kan bijdragen aan een toegenomen stollingsneiging en ontsteking. Uit bloed- en vetweefselonderzoek van patiënten die een aortaoperatie ondergingen bleek bijvoorbeeld dat niet alleen de hoeveelheid, maar ook de samenstelling van het buikvet bijdraagt aan de bloedconcentraties van stollingseiwitten.

In deze zelfde groep patiënten werd na meting van meerdere ontstekingseiwitten en vethormonen duidelijk dat buikvet specifiek bijdraagt aan de productie van sommige ontstekingsstoffen en groeifactoren. Wederom bleek dat niet alleen de hoeveelheid vet, maar ook de samenstelling ervan effect heeft op de concentraties vethormonen.

In patiënten met vaatziekten werd bevestigd dat specifiek buikvet gerelateerd is aan de concentratie van deze ontstekingsstoffen en groeifactoren. Grotere hoeveelheden buikvet bleken daarnaast gerelateerd te zijn aan de ontstekingsstof CRP, dat door de lever geproduceerd wordt.

Promotie
Promovendus: Daniël Faber
Proefschrift: The adipose tissue – liver axis in the pathogenesis of vascular diseases
Promotor 1: Prof.dr. F.L.J. Visseren
Datum en tijd: 6/6/2012

Plaats een reactie