Brede instemming met ontslag chirurg door Waterlandziekenhuis

Het Waterlandziekenhuis in Purmerend heeft veel instemming gekregen voor het besluit van de Raad van Bestuur om een falende rugspecialist verder werken te verbieden. De overeenkomst met hem is opgezegd. Zowel huisartsen als de Clientenraad, ziektekostenverzekeraar Achmea en de OR toonden zich positief. De Medische Staf had al eerder ingestemd. Ook op de site van Webregio komen positieve reacties over de stap van Waterlandziekenhuis binnen.

De chirurg, C.W. de Bruin, was specialist in wervelkolomoperaties. In totaal hebben nu 54 patiënten een klacht of een claim tegen hem ingediend. Aanvankelijk dachten veel patiënten dat zij de enige waren die pech hadden dat de operatie of operaties niet hadden gewerkt. De arts, zo vertelden patiënten, verzekerde patiënten nogal eens dat pijn of falen “er soms nu eenmaal bij hoort”. Pas nadat het Regionaal Medisch Tuchtcollege in Amsterdam in maart van dit jaar – na klachten van patiënten – 2 berispingen tegen de arts had uitgesproken, en dat in de publiciteit kwam, zagen patiënten ineens lotgenoten en kwamen zij ook met hun klachten naar buiten. Toen ook zag de Raad van Bestuur om welke dimensie het ging en greep zij in.

Zo kwamen bij de Klachtencommissie van het ziekenhuis inmiddels 24 (van de 54) klachten binnen. Die beslaan overigens een langere periode en wel van 2000 tot 2010. Bij verzekeraar Centramed kwamen claims binnen waarvan er nu nog 16 moeten worden bekeken. Bij de patiëntenorganisatie Zorgbelang kwamen 28 klachten binnen, maar daar zaten dubbeltellingen met de beide andere categorieën bij, zodat hier netto sprake is van 14 klachten. In totaal derhalve 54. Andere getallen die patiënten of organisaties soms noemen, kan het Waterlandziekenhuis niet plaatsen. Mogelijk gaat het hier om dubbel-tellingen.

De instemming met het vérstrekkende besluit van de Raad van Bestuur om de arts weg te sturen, komt van meerdere kanten. De Cliëntenraad noemt de beslissing “adequaat en doortastend”; de Regionale Huisartsen Vereniging noemde de stap “goed voor de patiënten en goed voor het ziekenhuis” en “vertrouwenwekkend richting huisartsen”. Ziektekostenverzekeraar Achmea en de Raad van Toezicht lieten zich in vergelijkbare termen uit. De OR sprak van “nieuw en moedig”.

Plaats een reactie