Braziliaanse cacaobonen mogelijke oorzaak dioxineverontreiniging in cacaobotervetzuren

Vorige week startte de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) een traceringsonderzoek naar dioxine in cacaobotervetzuren. Aanleiding hiervoor was een melding van de Duitse autoriteiten via het RASFF-systeem (snel waarschuwingssysteem van de Europese Commissie). Zij hadden een te hoog dioxinegehalte in cacaobotervetzuren voor diervoeder aangetroffen; deze vetzuren waren afkomstig uit Nederland. Uit het traceringsonderzoek kwam naar voren dat de dioxinebesmetting bij een Nederlandse cacaoboterproducent waarschijnlijk is veroorzaakt door het gebruik van Braziliaanse cacaobonen.

Tracering en nader onderzoek
In het traceringonderzoek naar de partij(en) cacaobotervetzuren en de mogelijke oorzaak van de verontreiniging, waren begin vorige week alle partijen cacaobotervetzuren in beeld en waar mogelijk bij de afnemers geblokkeerd. Om de bron van de dioxinebesmetting te achterhalen, heeft de nVWA hierna monsters genomen van diverse partijen cacaobotervetzuren, geproduceerd tussen half december 2010 en eind februari 2011.

Oorzaak gevonden
De nVWA heeft net als de Duitse autoriteiten in de monsters van de cacaobotervetzuren ook verhoogde gehalten dioxine aangetroffen. Daarnaast bleek een monster vet, direct afkomstig uit Braziliaanse cacaobonen, te hoge gehalten dioxines te bevatten. Van cacaobonen uit Zuid-Amerika is bekend dat deze gedroogd kunnen zijn. In het droogproces kan een dioxinebesmetting ontstaan. Daarom lijkt de oorzaak van de dioxinebesmetting te liggen in de geïmporteerde cacaobonen. Tegen de bedrijven die de verontreinigde partijen hebben verhandeld maakt de nVWA proces-verbaal op. Er is geen risico geweest voor de volksgezondheid, omdat de verontreinigde partijen zijn geblokkeerd of door verwerking in het eindproduct onder de norm zijn gekomen.

Cacaoboter vrij van dioxine
Omdat cacaobonen vooral gebruikt worden voor de productie van cacaoboter heeft de nVWA voor de zekerheid ook enkele monsters van dit levensmiddel laten onderzoeken. In de onderzochte monsters cacaoboter lag het dioxinegehalte ver onder de norm. Voor alle zekerheid worden nieuwe zendingen grondstoffen bemonsterd op dioxine.

Meer informatie
Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de nVWA (070) 448 46 46. Consumenten en bedrijven kunnen bellen met 0800-0488.

Dossier Dioxine: Waar zit dioxine in?

Plaats een reactie