Brandwonden bij kind hebben grote impact op ouders

Een brandwondenongeval bij een kind is niet alleen ingrijpend voor het kind zelf, maar ook voor de ouders. Uit prospectief onderzoek in drie Nederlandse en vier Belgische brandwondencentra blijkt dat de impact van een brandwondenongeval op de ouders erg groot is, zowel voor moeders als voor vaders. Dat schrijft Anne Bakker in haar proefschrift.

Anderhalf jaar na het ongeval blijkt in één op de vijf gezinnen tenminste één ouder behoorlijke last van posttraumatische stress reacties te hebben. Zelfs jaren na het ongeval kunnen ouders nog last hebben van posttraumatische stress reacties; schuldgevoelens over het brandwondenongeval spelen hierbij een belangrijke rol.

Binnen het gezin kunnen reacties van moeders en vaders overlappen, en de emotionele reacties van ouders kunnen van invloed zijn op (hun waarneming van) reacties van hun kind. Bij jonge kinderen (0-4 jaar) zag de promovenda niet meer gedragsproblemen dan in een normgroep van leeftijdgenootjes.

Tot slot bleek uit evaluatie van de ‘Nederlandse vakantieweken voor kinderen, tieners en jongeren met brandwonden’ dat deelnemers de vakantieweken erg waarderen en dat het meedoen een positief effect kan hebben op de beleving van het lichaam.

Samenvattend laat dit proefschrift zien dat een brandwondenongeval een ingrijpende gebeurtenis is voor een kind en het gezin. Voor het onderzoeken van gevolgen van een brandwondenongeval en voor het ontwikkelen van interventies is het belangrijk om oog te hebben voor het hele gezin en de bredere leefomgeving van het kind.

Promovendus: Anne Bakker; Proefschrift: Beyond pediatric burns; Promotor 1: Prof. dr. M.J.M. van Son; Promotor 2: Prof. dr. P.G.M. van der Heijden; Copromotor 1: Dr. N.E.E. van Loey; Datum: 3 september 2013.

Plaats een reactie