Brandwerende stoffen verstoren ontwikkeling jonge kinderen

Brandwerende stoffen, die overal ter wereld in elektronica, kleding en meubels worden verwerkt, hebben een negatieve invloed op de ontwikkeling van jonge kinderen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Elise Roze.

Nog voor de geboorte kunnen kinderen met brandwerende stoffen in aanraking komen. Wanneer de moeder aan de stoffen wordt blootgesteld, komen ze in haar lichaam terecht. Vervolgens bereiken de stoffen via de placenta het lichaam van het ongeboren kind. Ze hebben een negatieve invloed op onder meer fijne motoriek, aandacht en coördinatie bij kinderen in de schoolleeftijd, concludeert Roze. Ook kunnen de stoffen onwillekeurige, schokkerige bewegingen veroorzaken.

Voorts stelt Roze vast dat in te vroeg geboren kinderen met een bepaalde hersenlaesie (een cerebraal veneus infarct) de ontwikkeling beter is dan tot nog toe werd aangenomen. In sommige ziekenhuizen wordt de behandeling soms gestopt wanneer zo’n infarct optreedt, omdat het een zeer slechte prognose zou hebben. De conclusies uit het onderzoek van Roze maken betere behandelbeslissingen mogelijk.

Elise Roze (Kampen, 1985) studeert geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Neonatologie van het Beatrix Kinderziekenhuis, onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Roze promoveert binnen het MD/PhD-traject van het UMCG, waarbinnen de opleiding Geneeskunde wordt gecombineerd met promotieonderzoek; binnenkort studeert ze af als arts.

Promotiegegevens
Promovendus: mw. E. Roze
Proefschrift: Functional development at school age of newborn infants at risk
Promotor(s): prof.dr. A.F. Bos
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 07 december 2011, 12.45 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen