Brains Unlimited: Limburg steekt 10 miljoen in superscanners

Het Limburgse provinciebestuur wil tien miljoen euro investeren in het project Brains Unlimited. Dit door de Universiteit Maastricht geïnitieerd project streeft ernaar het menselijk brein verder te ontrafelen, en zo bijvoorbeeld ziektes als Parkinson en Alzheimer beter te begrijpen en te kunnen behandelen. Hiervoor worden drie hoogwaardige fMRI-scanners aangeschaft. Van een van de machines die in Maastricht komen, bestaan er momenteel maar drie in de wereld.

Brains Unlimited is als ‘Europees Centre of Excellence’ van grote betekenis voor onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg en voor de (regionale) kenniseconomie. De deelnemende partijen zijn dan ook erg blij met het besluit van het College van Gedeputeerde Staten, dat naar verwachting bekrachtigd wordt door Provinciale Staten op 11 februari aanstaande.

Met Brains Unlimited wordt een nieuw platform voor neuro-imaging neergezet dat door wetenschappers en bedrijfsleven gebruikt kan worden om meer te weten te komen over veel voorkomende ziektes als Alzheimer, Parkinson, epilepsie, schizofrenie en MS, en meer inzicht te verwerven in de ontwikkeling van menselijk gedrag. Onderzoek toont aan dat 35% van alle ziektes hersengerelateerd is.

Drie fMRI-scanners
Centraal in het project staat de aanschaf van drie fMRI-scanners met ultrahoge magneetvelden van respectievelijk 3.0, 7.0 en 9.4 Tesla. Het unieke ultrahoge magneetveld van maar liefst 9.4 tesla maakt onderzoek mogelijk zoals dat tot nu toe nog slechts wordt verricht in Minnesota en Jülich, waarmee vanuit de Universiteit Maastricht en Brains Unlimited nauw zal worden samengewerkt.

Nieuwbouw
De machines worden aan elkaar gekoppeld in een geïntegreerd scannerlab dat speciaal hiervoor wordt gebouwd op de Maastricht Health Campus. Daarnaast komt er ook huisvesting voor spin-off bedrijven (de Neuropartner Incubator) en nieuwbouw voor de Faculty of Psychology and Neuroscience. Leverancier van de MRI-apparatuur is Siemens Healthcare, dat in samenwerking met regionale bouwondernemers de nieuwbouw gaat realiseren. Na besluitvorming in Provinciale Staten zal het contract met Siemens Healthcare worden ondertekend, waarna direct gestart kan worden met de bouw. De eerste scanners zullen dan in maart 2012 arriveren.

Begroting
De begroting van het totale project bedraagt ruim 40 miljoen euro. Vorig jaar werden al EFRO-subsidies voor in totaal 8 miljoen euro toegekend. De Universiteit Maastricht steekt zelf 22 miljoen euro in het project. Deze nieuwe voorzieningen leiden naar verwachting de komende vijf jaar tot nieuwe R&D-projecten, 40 miljoen euro aan publieke R&D-investeringen, 25 nieuwe start ups en 35 samenwerkingsverbanden. Met deze omvang functioneert dit project als katalysator voor de Maastricht Health Campus, met een positieve uitstraling op de dynamiek en het imago van Randwijck.

Topwetenschappers
Het project bouwt voort op de uitmuntende onderzoeksprestaties van een groep topwetenschappers, die onder leiding van prof. dr. Rainer Goebel al verschillende internationale prijzen en beurzen in de wacht sleepte. Eind vorig jaar haalde Goebel een zeer prestigieuze subsidie van de Europese onderzoeksraad (ERC) binnen, ter waarde van 2,5 miljoen euro. Kort daarvoor ontving zijn collega-onderzoeker dr. Alexander Sack ook een ERC-subsidie ter waarde van 1,4 miljoen euro.

Naast onderzoek worden in het kader van Brains Unlimited ook nieuwe beroepsgerichte onderwijsinitiatieven ontwikkeld, in de vorm van nieuwe fulltime en parttime masteropleidingen op het gebied van neurofysica en neuro-imaging. Deze programma’s richten zich op professionals in de industrie, het MKB en de gezondheidszorg.

Plaats een reactie