Brain markers van psychose en autisme

Mensen met een ultra hoog risico (UHR) voor het ontwikkelen van een psychose hebben een kans van tien tot veertig procent om binnen twee jaar psychotisch te worden, meestal vanwege hun schizofrenie. Autisme spectrum stoornissen (ASS) zijn eveneens geassocieerd met een verhoogd risico op een psychose.

Oswald Bloemen heeft met verschillende technieken de anatomie en functie van de hersenen van UHR-patiënten en ASS-patiënten zichtbaar gemaakt. Hij keek vooral naar dopaminerge neurotransmissie, afwijkingen in de witte stof, volumetrische veranderingen en glutamaatfunctie. Daaruit blijkt dat psychose bij UHR- en ASS-patiënten gepaard gaat met afwijkingen op deze gebieden.

Promotiegegevens
Promovendus: Dhr. O.J.N. Bloemen / Geneeskunde
Proefschrift: Brain markers of psychosis and autism
Promotor: dhr. prof. dr. D.H. Linszen en dhr. prof. dr. J. Booij
Plaats: Vrijdag 11 februari 2011, 13:00 uur
Locatie: Aula van de UvA, Singel 411, 1012 WN Amsterdam

Plaats een reactie