Brain Awareness Week: hersenen centraal op twee symposia Haagse Hogeschool

In deze Brain Awareness Week, die de Hersenstichting organiseert samen met de Neurofederatie, staat de publieksvoorlichting over hersenonderzoek centraal. De Hersenstichting organiseert op 24 en 25 maart maart a.s. twee symposia samen met de Haagse Hogeschool, te weten Hersenen in Beweging over de positieve invloed van lichamelijke beweging op de hersenen en Goed op weg; Niet Aangeboren Hersenletsel in Nederland nu en straks, voor ouders, neurologen en studenten.

Woensdag 24 maart
Op woensdag vindt het symposium Hersenen in beweging – hersenen, hersenletsel en onderzoek plaats. Prof. dr. Eric Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU Amsterdam en de RU Groningen, legt de relatie tussen bewegen, cognitie en gedrag. Ruud Selles, als bewegingswetenschapper en onderzoeker verbonden aan het Erasmus MC te Rotterdam, vertelt over spiegelneuronen en spiegeltherapie. John van der Meij gaat in op de invloed van het gebruik van zintuigen, motoriek, emoties en cognitieve vaardigheden op de vorm en functie van het brein. Ook is er een workshop ‘Aangepast sporten’.

Donderdag 25 maart
Op donderdag is het symposium Goed op weg. Presentatie van de Nederlandse stand van zaken in zorg en onderwijs voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen (tot 25 jaar) met niet aangeboren hersenletsel. Centraal staan drie landelijke inventarisatiestudies (cognitieve revalidatie, onderwijs en gezinsondersteuning) en workshops. Ouders, professionals en organisaties ontmoeten elkaar om kennis, vragen en ideeën te delen en gezamenlijk de agenda voor de komende vijf jaar te bepalen.

Brain Awareness Week
De Brain Awareness Week, die wereldwijd jaarlijks plaatsvindt in maart, is gericht op het onder de aandacht brengen van hersenen, hersenletsel en hersenonderzoek. Dit jaar vindt de Brain Awareness Week voor de 15de keer plaats.

Het complete programma van de week is te vinden op www.brainawarenessweek.nl

Plaats een reactie