Brain Awareness Week start met dansvoorstelling 172 suggesties aan een lichaam

De Hersenstichting organiseert de komende week samen met de Neurofederatie de Brain Awareness Week. In deze week staat de publieksvoorlichting over hersenonderzoek centraal. De week start met de dansvoorstelling van LeineRoebana 172 suggesties aan een lichaam, op 13 maart a.s. in het Leidse LAK theater. De Hersenstichting organiseert op 19 maart a.s. in de Utrechtse Domkerk de Nationale Hersenlezing met prof. Michel Ferrari, de winnaar van de Spinozaprijs, die migraine als behandelbare hersenaandoening op de kaart zette.

De dansvoorstelling op 13 maart wordt voorafgegaan door een forumdiscussie met als thema Ik denk, dus ik dans!, onder leiding van Hersenstichting-directeur Peter Schoof. LeineRoebana maakt al twintig jaar dansvoorstellingen met een eigen dansstijl, die wel eens omschreven is als fysieke schizofrenie. Nadat binnen korte tijd twee medewerkers van de groep een hersenaandoening kregen, werd de innige verwovenheid van lichaam en geest het thema van hun nieuwste voorstelling 172 suggesties aan een lichaam: geen lichaam zonder geest, en geen menselijke geest zonder lichaam. Meer informatie over de voorstelling staat op www.leineroebana.com

Tussen 17 en 21 maart vindt het evenement Neurowetenschappers op school plaats. De Neurofederatie heeft zijn individuele leden gevraagd om op de school waar ze zelf voortgezet onderwijs genoten, een les of ‘master class’ te geven over de hersenen, en over zijn of haar specifieke onderzoek. Verder organiseert de Hersenstichting op 24 en 25 maart maart a.s. twee symposia samen met de Haagse Hogeschool, te weten Hersenen in Beweging over de positieve invloed van lichamelijke beweging op de hersenen en Goed op weg; Niet Aangeboren Hersenletsel in Nederland nu en straks, voor ouders, neurologen en studenten.

Het complete programma van de week is te vinden op www.brainawarenessweek.nl

Plaats een reactie