Bouman GGZ in debat over gezond en vitaal leven

Bouman GGZ gaat op donderdag 27 mei met verschillende partners in debat over gezond en vitaal leven. Duidelijk is dat het opgeheven vingertje behoort tot het verleden. Mensen willen genieten, maar wat is hierbij de balans tussen eigen verantwoordelijkheid versus professionele hulp? En hoe kunnen zij gestimuleerd worden om zelf een gezonde leefstijl na te leven? Romke van der Veen, lid Raad van Advies CVZ, en hoogleraar Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zal zijn visie uiteenzetten en het debat inleiden.

Kennis uit de praktijk en de nieuwste wetenschappelijke inzichten maken het mogelijk te komen tot nieuwe vormen om mensen te prikkelen tot gezond en vitaal leven. Hierbij kan men denken aan vragen als: Hoe bieden we mensen houvast om voor een gezonde leefstijl te kiezen? Hoe herkennen we vroegtijdig gezondheidsproblemen en kunnen we ingrijpen? Op welke wijze kunnen we een beter leven mogelijk maken voor chronische patiënten zonder moraliserend te zijn? Bouman GGZ ziet het als haar taak om kennis en ervaring die zij heeft opgebouwd in de afgelopen 100 jaar, te bundelen om gezond leven te stimuleren. Samen met maatschappelijke partners zoals gemeenten, Justitie, zorgverzekeraars en collega-instellingen gaat Bouman GGZ in debat over deze vragen, waarbij gezocht zal worden naar een balans tussen eigen verantwoordelijkheid van mensen en professionele hulp.

Herstel van autonomie
Mensen die – veelal naast een psychiatrische stoornis – lijden aan een verslavingsziekte zijn de autonomie over hun eigen leven kwijt. Ze zijn afhankelijk geworden van middelen, en hun hele leven staat in het teken van het verkrijgen van die middelen. Normaal functioneren in de maatschappij is er niet meer bij, de maatschappij ervaart overlast, en de patiënt verliest zelfrespect. Bouman GGZ heeft laten zien, dat er voor alle mensen een passende behandeling te vinden is, gericht op gedeeltelijk of volledig herstel van de autonomie.

Vitaliteitsdenken
Vanuit onze opgebouwde kennis en ervaring kunnen we stellen, dat gezond leven niet iets is dat uitsluitend vanuit de gezondheidszorg moet worden bezien; gezondheid is iets van iedereen. Wij willen graag een impuls geven aan een andere manier van denken over gezond leven.

De noodzaak van het signaleren van problemen en vroegtijdig ingrijpen speelt een essentiële rol. Hoe eerder we erbij zijn, des te groter de kans om gezondheidsschade te beperken of zelfs te voorkomen. Daartoe is het van belang een nieuwe insteek in het denken over gezondheidszorg te kiezen. In het oude gedachtegoed is het welhaast een kwestie van moeten: ‘Ik mankeer wat, ik betaal premie, dus jij MOET voor mij zorgen’. Van die zienswijze moeten we af. We moeten toe naar een ander denkpatroon, het ‘Vitaliteitsdenken’, waarbij we van MOETEN naar WILLEN gaan: ‘Ik WIL perspectief op gezond oud worden, en pas mijn leefstijl daarop aan’.

Dat dit een kwestie van lange adem is weten uit ervaring. Kijk naar het rookbeleid. Het heeft lang geduurd, maar het is nu ondenkbaar dat je in een vergaderzaal of restaurant een sigaret opsteekt. Ook zien we een ommekeer in het alcoholbeleid. Steeds meer mensen weten inmiddels, dat alcohol de hersenen van jongeren in hun groei (tot 23 jaar) beschadigt. De politiek is jammer genoeg nog niet zo ver dat de leeftijd voor het kopen van alcohol wordt verhoogd, maar er zijn wel de nodige maatregelen aangekondigd om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen.

100 jaar effectieve verslavingszorg
Bouman GGZ biedt geestelijke gezondheidszorg aan mensen die lijden aan verslavings- en psychiatrische ziekten in de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Bouman GGZ viert in mei 2010 haar 100-jarig bestaan. Naast de relatiemiddag worden in dit kader gedurende het hele jaar ook allerlei andere activiteiten en evenementen georganiseerd zoals een internationaal wetenschappelijk congres op 4 en 5 november. Centraal tijdens dit jaar staat de kennis van vandaag en de innovaties voor de toekomst.

Plaats een reactie