Borstvoedingsprijs 2010

Voor de vierde maal reikt de SBO, de Samenwerkende Borstvoeding Organisaties, tijdens het congres “Borstvoeding blijft” van 5 oktober 2010, de borstvoedingsprijs uit. Met deze prijs wil de SBO nieuwe ideeën en initiatieven op het gebied van borstvoeding stimuleren en erkennen. WECF ondersteunt de prijs van harte en neemt daarom dit jaar zitting in de jury.

De Borstvoedingsprijs 2010, een prachtig beeldje van een voedende moeder, is bedoeld voor de persoon of organisatie die zich de afgelopen periode bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de bevordering van borstvoeding in Nederland.

De eerste prijs werd tijdens het congres in 2004 uitgereikt aan Adrienne de Reede. Zij is jarenlang contactpersoon en voorzitter geweest van Vereniging Borstvoeding Natuurlijk, heeft een aantal boeken geschreven over borstvoeding en is vanaf het eerste moment betrokken geweest bij de oprichting van stichting Zorg voor Borstvoeding.

De deelnemers aan het congres van 2006 kozen met ruime meerderheid van stemmen uit de drie genomineerden Stefan Kleintjes, kinderdiëtist en eigenaar/beheerder van borstvoeding.com tot winnaar van de Borstvoedingsprijs.

De Borstvoedingsprijs 2008 viel ten deel aan Gonneke van Veldhuizen. La Leche League leidster en lactatiekundige van het eerste uur. Inmiddels een geliefd spreekster en docent aan de Vlaamse opleiding tot lactatiekundige en werkzaam, in haar eigen lactatiekundige praktijk.

Via www.borstvoedingblijft.nl kan iedereen, ook de niet-congresganger, tot 1 september worden gestemd op een persoon, een organisatie of een platform dat zich op een bijzondere wijze inspant voor borstvoeding in Nederland.

Een jury, met daarin de prijswinnaar van 2008, Justine Pardoen, hoofdredacteur van Ouders Online een onafhankelijke website en service-organisatie voor ouders van kinderen van -1 tot 18 jaar, en Chantal van den Bossche Coordinator Public Relations & Press van WECF (Women in Europe for a Common Future) een internationale koepelorganisatie van organisaties die zich inzetten voor een gezonde leefomgeving voor iedereen,zal een selectie maken uit de inzendingen van drie genomineerden.

WECF onderstreept graag het belang van de Borstvoedingsprijs en benadrukt in haar werk vooral het recht op schone moedermelk. Chantal van den Bossche: “Tegenwoordig hebben we, veel meer dan vroeger, te maken met milieuvervuiling en kunstmatige chemische stoffen in dagelijkse producten als voeding, meubels en cosmetica. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van onze melk. In de landen waar WECF werkzaam is, met name in Armenië, Oekraïne en het gebied rondom het Aralmeer, zijn de hoeveelheden POP’s, DDT en pesticides in de melk van pasbevallen vrouwen schrikbarend hoog.

Maar ook in West-Europa valt er op dat gebied nog heel veel werk te verrichten. Gelukkig blijkt keer op keer weer uit onderzoek dat langdurig geven van borstvoeding de negatieve toxische effecten teniet doet en de invloed van milieuverontreinigde stoffen worden als het ware weer goedgemaakt door moedermelk. Toch is dat niet voldoende. Een strenge wetgeving en een strikt Europees beleid op het gebied van schadelijke chemische stoffen kunnen daarom helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van onze eigen melk. Want het mag niet zo zijn dat moeders door het feit dat hun lichamen vervuild zijn met schadelijke stoffen, naar de – nog meer milieuvervuilende – kunstvoeding grijpen. We moeten niet van de borstvoeding af, maar de vervuiling van onze lichamen moet stoppen”.

Plaats een reactie