Borstreconstructie: operatie duurt minder lang bij gebruik CT-scan

In de reconstructieve chirurgie worden zogenaamde vrije lappen toegepast. Dit zijn transplantaten die meestal bestaan uit verschillende weefselsoorten in verschillende samenstelling. UMCG-promovendus Jeroen Smit onderzocht of innovaties in de pre- en post-operatieve fase van het traject van de vrije lap-chirurgie de doorloop en het resultaat kunnen verbeteren. De promovendus richtte zich met name op verbetering van de borstreconstructie, een ingreep die veel wordt toegepast na een operatieve ingreep bij borstkanker.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat computer tomografie angiografie en magnetische resonantie angiografie de beste methoden zijn om het stelsel van bloedvaten op de donorplaats in kaart te brengen. Ook blijkt dat door gebruik van computer tomografie angiografie tijdens de voorbereiding van een borstreconstructie de operatietijd aanzienlijk kan worden teruggebracht. Voorts vond Smit aanwijzingen dat de druk in het oppervlakkige veneuze systeem van zogenoemde DIEP-lappen (buikweefsel dat wordt gebruik voor een borstreconstructie) van voorspellende waarde is voor veneuze stuwing na de ingreep.

Jeroen Smit (Breda, 1981) studeerde geneeskunde te Nijmegen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de afdelingen plastische chirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Uppsala Academisch Ziekenhuis te Uppsala (Zweden). Het onderzoek werd mede gefinancierd door het Fonds NutsOhra. Smit is in opleiding tot plastisch chirurg in het Catharina-ziekenhuis Eindhoven.

Promotiegegevens
Promovendus: dhr. J.M. Smit
Proefschrift: The effect of peri-operative innovations in free flap reconstruction
Promotor(s): prof.dr. P.M.N. Werker, prof.dr. C.J.A.M. Zeebregts, prof.dr. G.H. De Bock
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 15 juni 2011, 13.15 uur
Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Het proefschrift is op te vragen via info@gezondheidskrant.nl o.v.v. Proefschrift aanvragen / Jeroen Smit.

Plaats een reactie