Borstkankerzorg in Nederland goed georganiseerd

Borstkankervereniging Nederland betreurt dat door de berichtgeving in het AD een te negatief beeld is ontstaan over de borstkankerzorg in de Nederlandse ziekenhuizen. BVN benadrukt dat de borstkankerzorg goed georganiseerd is en dat patiënten zich daarover geen zorgen hoeven te maken.

Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft de Monitor Borstkankerzorg ontwikkeld om juist een impuls te geven aan verdere verbetering van borstkankerzorg, specifiek vanuit patiëntperspectief.

De Monitor Borstkankerzorg laat zien hoe de zorg in ziekenhuizen is georganiseerd. Door de feitelijke ziekenhuisinformatie te combineren met patiëntervaringen is het een uniek instrument. Patiënten kunnen door het raadplegen zien wat een ziekenhuis te bieden heeft op gebied van borstkankerzorg en hoe anderen deze zorg hebben ervaren met als doel om mensen te ondersteunen om – eventueel samen met hun huisarts – een gemotiveerde keuze te maken voor een ziekenhuis.

Door het jaarlijks aanscherpen van de criteria wil Borstkankervereniging Nederland ervoor zorgen dat ziekenhuizen hun zorg steeds beter inrichten vanuit het perspectief van de patiënt. Door het verzamelen van patiëntervaringen op landelijk niveau krijgt het ziekenhuis zelf ook inzicht in deze zorg en kan zij bekijken welke verbeteringen mogelijk zijn. Het transparant maken van zowel ziekenhuisinformatie als patiëntervaringen is een unieke informatiebron voor iedereen die te maken heeft met borstkanker, patiënt of ziekenhuis.

Voor de ziekenhuizen die geen lintje krijgen betekent dit niet dat zij geen goede borstkankerzorg leveren. De zorg die zij leveren is op onderdelen anders dan BVN graag ziet. Borstkankervereniging Nederland geeft dus geen keurmerk aan ziekenhuizen. Maandelijks wordt op basis van de beschikbare informatie opnieuw bekeken welke ziekenhuizen in aanmerking komen voor een lintje.

Plaats een reactie