Borstkanker vinden met MRI en computer

Mark Stoutjesdijk onderzocht de toepassing van MRI van de borst en naar computer ondersteunde diagnose (CAD) om de beoordeling van deze onderzoeken te verbeteren. Hij beoordeelde om te beginnen de waarde van een jaarlijks MRI-borstonderzoek bij vrouwen met familiair verhoogde kans op borstkanker.

MRI bleek accurater in het detecteren van borstkanker dan mammografie bij deze vrouwen. Hierna bekeek hij of gevonden afwijkingen op reproduceerbare wijze werden beschreven bij de beoordeling door de radioloog.

Verrassend genoeg bleek sprake van behoorlijke variatie in de beschrijvingen, van zelfs van “eenvoudige” kenmerken van de afwijkingen. Daarom probeerde Stoutjesdijk de reproduceerbaarheid te verbeteren, middels CAD. De CAD- toepassing zou moeten kunnen beoordelen wat de signaalintensiteit is van de afwijking, op verschillende momenten na toediening van een contrastmiddel.

Bovendien zou de methode de kans op een kwaadaardige tumor moeten geven. De toepassing van Mean Shift Clustering, gevolgd door iteratieve selectie van het meest verdachte stukje tumor, gaf in een initiële studie acceptabele resultaten. De techniek werd in een vervolgstudie verder verbeterd, en bovendien vergeleken met de kwaliteit van beoordeling door radiologen zoals beschreven in de literatuur.

Deze uiteindelijke CAD- toepassing om aankleuring te beoordelen, kan gebruikt worden voor alle typen afwijkingen en blijkt vergelijkbare resultaten te behalen vergeleken met radiologen die bovendien de vorm van de afwijking betrekken in hun beoordeling.

Biografie
Mark Stoutjesdijk (Den Haag, 25-10-1969) studeerde biomedische techniek in Twente en Geneeskunde in Nijmegen. Momenteel is hij verbonden aan de maatschap radiologie van het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam.

Promotiegegevens
Promovendus: de heer drs. ir. M.J. Stoutjesdijk
Titel promotie: Automated analysis of contrast enhancement in magnetic resonance imaging of the breast
Faculteit: Faculteit der Medische Wetenschappen
Promotors: prof. dr. J.O. Barentz, prof. dr. N. Karssemeijer
Copromotors: dr. H.J. Huisman
Datum: woensdag 16 november 2011
Tijd: 15:30 uur
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2