Boete voor tandartsenpraktijk Eurosmile

Tandartspraktijk Eurosmile B.V krijgt een boete voor het verkeerd declareren van behandelingen. De Groningse tandartspraktijk declareerde verkeerde prestaties voor het trekken van kiezen en tanden. Na onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bij de tandarts, mevrouw Segerath, bleek dat zij bij het trekken van kiezen en tanden vele malen onterecht het € 40 duurdere tarief voor complexe extracties rekende.

Na onderzoek van de NZa bleek dat de tandarts jarenlang ten onrechte een code voor een complexe extractie (code H35) declareerde terwijl de code voor het gewoon trekken van een kies (code D57) de juiste was. Het gaat totaal om een bedrag van rond de € 35.000. De tandarts heeft tegen de boete bezwaar ingediend.

Tandartsen mogen alleen die prestaties declareren die ze hebben uitgevoerd. Ze moeten kunnen uitleggen wat ze hebben gedaan en waarom en bij twijfel de eenvoudigste prestatie declareren. Dat heeft deze tandarts niet gedaan.

De NZa houdt toezicht op het declareren van de juiste prestaties. Waar nodig kan de NZa haar handhavingsinstrumenten inzetten, bijvoorbeeld het opleggen van een aanwijzing of boete, last onder dwangsom of het publiceren van de namen van tandartsen die in overtreding zijn.

Vraagt u zich af of uw rekening klopt? Bekijk altijd goed of de prestaties die op uw rekening staan kloppen en vraag uw tandarts om uitleg. De codes kunt u bijvoorbeeld controleren op de website van de NZa in het dossier mondzorg of op de website www.allesoverhetgebit.nl.

Plaats een reactie