Boete voor perenteler

Een perenteler in Gelderland krijgt van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een aantal boetes voor het gebruik van een verboden stof bij het kweken en in de handel brengen van peren. Ongeveer 70 ton peren is in beslag genomen en wordt vernietigd. Deze teler heeft zowel de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden als de Warenwet overtreden.

Boetes voor overtredingen van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden kunnen voor bedrijven variëren tussen de € 1000 en de € 10.000 per overtreding. In de Warenwet liggen de boetes tussen € 525 en € 4500. De hoogte van de boete is onder meer afhankelijk van de ernst van de overtreding, de grootte van het bedrijf en of er sprake is van economisch gewin.

De NVWA kwam deze zaak op het spoor na een melding van de Slowaakse overheid. Het spoor leidde uiteindelijk naar een aantal perentelers in Nederland. Bij deze telers zijn van de perenboombladeren monsters genomen en na onderzoek bleek dat een Gelderse ondernemer chloormequat (CCC) heeft gebruikt. Gebruik van dit middel is sinds 2001 verboden in de perenteelt omdat het gevaarlijk is voor de volksgezondheid. De maximale norm is Europees vastgesteld en is op dit bedrijf met een factor 15 overschreden.