Boerenbedrijven kunnen groeien door aanpak ammoniak

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft samen met het agrarisch bedrijfsleven afspraken gemaakt over de uitstoot van ammoniak.

boederij, weiland

Een vermindering van de uitstoot zorgt ervoor dat boerenbedrijven kunnen groeien en de natuurkwaliteit verbetert. De afspraken zijn onderdeel van een overeenkomst in het kader van de zogenoemde Programmatische Aanpak Stikstof.

Dijksma:“Ecologie en economie gaan hand in hand met deze afspraken. De biodiversiteit wordt in natuurgebieden verbeterd en agrarische bedrijven kunnen door deze maatregelen blijven ontwikkelen. Op het gebied van vermindering van de ammoniakuitstoot uit de landbouw is al veel bereikt, maar we moeten nog een paar stappen maken.”

Andere voeding en weidegang
De ammoniakuitstoot kan omlaag door voedingsstoffen goed te gebruiken. Koeien die niet alleen gras maar ook maïs eten, stoten bijvoorbeeld minder ammoniak uit. Ook als zij langer in de wei verblijven verlaagt dat de uitstoot. Daarom is afgesproken dat het keurmerk voor minimale weidegang van 120 dagen blijft bestaan. Staatssecretaris Dijksma en de agrarische sector willen extra weidegang stimuleren. De sector gaat bekijken hoe dit ingevuld kan worden en ontwikkelt daarvoor een aanvullend keurmerk zodat koeien nog langer buiten lopen.

Stalinnovatie
Ook worden maatregelen genomen om nieuwe stallen te laten voldoen aan de nieuwste technische mogelijkheden. Door bijvoorbeeld aanpassingen van de vloeren in stallen kan urine en mest gescheiden worden, waardoor er minder ammoniak ontstaat. Daarnaast worden er strengere eisen gesteld aan het gebruik van mest. De maatregelen zorgen voor bijna 10% minder ammoniakuitstoot van de veehouderij in 2030.

Dijksma heeft de afspraken gemaakt met de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), De Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi), De Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO), Brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra (CUMELA), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP).

Plaats een reactie