Boeren en tuinders goed op weg naar klimaatdoelen

Landbouwbedrijven zijn goed op weg om de klimaatdoelen en de doelen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie in 2020 te halen.

Korenveld, Lieveheersbeestje

De landbouwsector produceert in Nederland al jaren meer elektriciteit dan ze verbruikt.

Dat blijkt uit de rapportage Energie en klimaat in de Agrosectoren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en LEI Wageningen UR die staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken 15 mei 2014 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

“Onze boeren en tuinders zijn goed bezig. Ze verbruiken steeds minder energie en produceren steeds meer duurzame energie. Ook het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen ligt heel goed op schema. Klimaatslimme landbouw is nodig om winstgevend te blijven en om de nadelige gevolgen voor mens en milieu te beperken,” aldus de staatssecretaris.

Resultaten
De rapportage beschrijft de voortgang van het in 2008 afgesloten convenant ‘Schone en zuinige agrosectoren’. De voor 2020 gestelde doelen voor het terugdringen van CO2 en overige broeikasgassen zijn al grotendeels bereikt. De gerealiseerde energiebesparing komt met een percentage van 2,9 op jaarbasis ruimschoots uit boven de doelstelling van 2% per jaar uit het convenant. De energie-efficiëntie is al met 48% verbeterd. Dankzij windmolens en biomassa levert de landbouwsector 42% van de productie van hernieuwbare energie in Nederland.

Sectoren
De afzonderlijke agrosectoren leggen verschillende accenten. Zo heeft de glastuinbouw haar energie-efficiëntie met maar liefst 56% verbeterd door het installeren van warmtekrachtcentrales en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen zoals isolatie en warmteopslag. De melkveebedrijven hebben de uitstoot van CO2 met éénderde teruggedrongen tot 1,4 kilo per kilo melk. Het energieverbruik in de vleeskuikenhouderij daalde met maar liefst 43%. 72% van de varkensbedrijven heeft energiebesparende maatregelen genomen. Akkerbouwbedrijven hebben veel geïnvesteerd in wind op land en leveren daarmee een grote bijdrage aan de opwekking van hernieuwbare energie.

Plaats een reactie