Boekje voor ondersteuning leerling met zieke broer of zus

Wanneer een kind chronisch ziek is, raakt dit alle gezinsleden. Door de ziekte ontstaan er zorgen en gaat er veel aandacht naar het zieke kind. Broers en zussen van een ziek kind krijgen vaak een andere positie en rol in het gezin en kunnen specifieke problemen ervaren.

School is voor hen een vertrouwde omgeving die structuur en veiligheid biedt. Het is daarom van belang dat het normale schoolleven zoveel mogelijk doorgaat. Om leraren in het onderwijs te helpen bij de ondersteuning en begeleiding van leerlingen met een zieke broer of zus, heeft de Educatieve Voorziening van het UMCG een boekje ontwikkeld.

Voor leerlingen van een zieke broer of zus staat de wereld op zijn kop en ontstaan er soms tegenstrijdige gevoelens die zij niet altijd uiten. Deze gevoelens kunnen leiden tot schoolproblemen, zoals concentratieproblemen of schoolverzuim. Ook kunnen schoolprestaties veranderen. Het is belangrijk dat leraren hier oog voor hebben.

Hoge cijfers
Zo lijkt het misschien of de leerling van een zieke broer of zus die hogere cijfers haalt, het prima doet, maar het tegenovergestelde kan het geval zijn. Om de aandacht op zich te vestigen gaat de leerling harder werken om hogere cijfers te krijgen. Daarmee hoopt hij of zij ook de ouders te ontlasten zodat ze zich geen zorgen over hem/haar hoeven te maken. Zo neemt de leerling een verantwoordelijkheid op zich die eigenlijk niet bij zijn/haar leeftijd past.

Kortom, zowel het beter presteren als het slechter presteren van een leerling kunnen signalen zijn dat deze hulp nodig heeft. Leraren kunnen een belangrijke rol spelen in het signaleren van eventuele problemen en daar op inspelen. Het boekje Zorgen over, zorgen voor… de leerling met een zieke broer of zus helpt leraren bij de ondersteuning en begeleiding van deze leerlingen.

Ziek zijn en onderwijs
Het UMCG heeft de wettelijke taak om advies en ondersteuning te bieden aan scholen, ouders en zorgprofessionals over ziek zijn en onderwijs. Sinds 1999 beschikt het, net als andere UMC’s, over een Educatieve Voorziening met Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen die advies en ondersteuning bieden en zo nodig onderwijs geven aan in het ziekenhuis opgenomen kinderen.

De consulenten maken deel uit van ZieZon, het Landelijk Netwerk ZIEk Zijn en ONderwijs. In totaal telt Ziezon ruim 120 consulenten, die werkzaam zijn bij de onderwijsadviesbureaus en bij de educatieve voorzieningen verbonden aan de universitair medische centra in Nederland.

Het boekje is een uitgave van Ziezon en wordt gratis toegestuurd aan de consulenten onderwijsondersteuning ter verspreiding op scholen in het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs. Een pdf-uitgave van het boekje is ook beschikbaar via de website van het UMCG en via de website van Ziezon.

In dezelfde serie verscheen eerder het boekje ‘Zorgen over, zorgen voor … de leerling met een chronische- of langdurige ziekte’.

Plaats een reactie