Boek Leven met COPD is een leidraad voor patiënten

“Een inspiratie voor de patiënt om zelf aan de slag te gaan met deze longziekte”, zegt directeur Michael Rutgers van het Astma Fonds over het boek ‘Leven met COPD’. Vandaag, op Wereld Astma Dag, overhandigt auteur prof. dr. Onno van Schayk aan Rutgers het eerste exemplaar.

COPD is naast astma de meest voorkomende chronische longziekte in Nederland: een half miljoen mensen heeft COPD, veelal zonder het te weten. De ziekte is ongeneeslijk, maar het is wel mogelijk om de achteruitgang af te remmen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Met medicijnen en met gezond gedrag. Patiënten kunnen zelf veel doen, bijvoorbeeld door niet te roken, hun longen zo goed mogelijk te leren gebruiken en door hun conditie op peil te houden met goede voeding en beweging.

Antwoorden van kenners
Hoe dan ook heeft COPD een grote invloed op het leven van patiënten. Prof. dr. Onno van Schayk en dr. Geertjan Wesseling schreven het boek ‘Leven met COPD’ om antwoord te geven op de belangrijkste vragen. Wat is de oorzaak, wat gebeurt er nadat de diagnose is gesteld, wat betekent COPD voor de patiënt en de omgeving? Ook is er in het boek aandacht voor de impact die COPD kan hebben op psychisch en sociaal gebied.

Onno van Schayck is hoogleraar preventieve geneeskunde in de eerste lijn bij het Maastricht Universitair Medisch Centrum en wetenschappelijk directeur van de Onderzoekschool CAPHRI. De afgelopen jaren had hij de leiding over tientallen onderzoeksprojecten op het gebied van astma en COPD in de eerste lijn. Geertjan Wesseling is longarts en waarnemend hoofd van de capaciteitsgroep Pulmonologie bij het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Hij heeft zich toegelegd op de aandachtsgebieden cystic fibrosis, astma en COPD.

Serie
Het boek ‘Leven met COPD’ is het zesde deel in de serie ‘Leven / Omgaan met’. In deze serie worden lichamelijke aandoeningen en ziekten behandeld zoals snurken, diabetes en lymfoedeem. Ook wordt er aandacht gegeven aan de psychosociale aspecten behorende bij deze aandoeningen en ziekten. Uitgever is Bohn Stafleu van Loghum. Dr. Mattijs Numans, dr. Henk Schers en dr. Paul Soons vormen de redactie van de serie.

‘Leven met COPD’ is vanaf morgen (5 mei) verkrijgbaar. ISBN 978 90 313 7579 0

Plaats een reactie