Bodemleven koesteren loont

Regenwormen, springstaarten, bacteriën en schimmels. Ze vormen met nog veel meer organismen de basis van een gezonde bodem. Maar hoeveel en welke soorten heb je minimaal nodig? Een maat is in ontwikkeling.

Voedingsstoffen
Bodemorganismen vormen een heel netwerk dat elkaar beïnvloedt, opeet of gegeten wordt. Ze zorgen er met elkaar voor de omzetting van organische stof in voedingsstoffen voor planten. Of ze graven gangen waar plantenwortels kunnen groeien of waar water door wordt afgevoerd.

Grondgebruik
Michiel Rutgers, werkzaam bij het RIVM, heeft een eerste poging gedaan om een maat te vinden voor een gezonde bodem. Samen met Wageningen UR en BLGG heeft hij voor tien categorieën grondgebruik, zoals akkerbouw op klei, opgeschreven hoeveel en welke soorten bodemleven en welke bodemprocessen passen bij een gezonde bodem.

De volgende stap is om uit te zoeken welke maatregelen een boer moet nemen als zijn bodem nog niet ‘gezond’ is. Zover is het nog niet, maar zorgen dat het bodemleven in tact blijft helpt in ieder geval, is de overtuiging van Lijbert Brussaard, hoogleraar bodembiologie.

SYSCOPE-artikel
Het bodemleven is cruciaal voor de voedselproductie, reiniging van grond en afvlakking van de gevolgen van klimaatverandering. Maar de meeste mensen kennen het belang van de bodem niet, ook onderzoekers hebben nog veel vragen over de invloed van bodemorganismen. Ze proberen te achterhalen wat de bijdrage is aan een gezonde bodem.

Downloaden: SYSCOPE-artikel ‘Bodemleven koesteren loont’, Lijbert Brussaard

Plaats een reactie