BOB. Ook bij familie- of vriendenbezoek

De succesvolle Bob-campagne wordt in de wintermaanden speciaal ingezet om automobilisten en hun passagiers ook bij bezoek aan familie en vrienden aan te sporen de Bob-afspraak te maken. Dit gebeurt met de slogan ‘Bob. Ook als je op visite gaat.’ Uit onderzoek blijkt dat in het weekend het aandeel alcoholovertredingen na familie- of vriendenbezoek de laatste jaren toeneemt, terwijl het aandeel overtreders na een bezoek aan een horecagelegenheid daalt.

100 procent BOB nul procent opDe Bob Winter-campagne bestaat uit spotjes voor televisie en radio, een website, borden langs de snelweg en posters, die lagere overheden en Veilig Verkeer Nederland lokaal kunnen gebruiken.

De campagne van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, decentrale overheden en Veilig Verkeer Nederland loopt van 17 december 2012 tot half maart 2013.

Rijden met alcohol op is één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Jaarlijks is bij 1 op de 5 verkeersongevallen alcohol in het spel. In 2011 kwam dat neer op circa 130 doden en 4000 ernstig gewonden. De Bob-campagne, waarin voorlichting en handhaving worden gecombineerd, is een van de maatregelen om het rijden onder invloed terug te dringen. Andere maatregelen in dit verband zijn de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) en het Alcoholslotprogramma.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu): “De Bob-campagne is zeer effectief. Sinds de introductie van de campagne in 2001 zien we een sterke daling van het aantal overtredingen. Daarom blijf ik samen met de partners Bob inzetten om het rijden onder invloed nog verder terug te dringen.”

Onderzoek Rijden onder Invloed
Sinds 1999 wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu jaarlijks het alcoholgebruik van bestuurders in het weekeinde onderzocht door middel van een steekproef onder automobilisten. In 2011 bleek daaruit dat er bij 2,4 % sprake was van een overtreding. Dat is gelijk aan het aantal in 2010. Vergeleken met 10 jaar geleden is het aantal automobilisten die met te veel drank op achter het stuur zitten bijna gehalveerd.

Het aantal nuchtere bestuurders (onder de 0,2 promille) lag in 2011 op 93,6 ten opzichte van 93,8% in 2010. Opvallend is dat het dat het aandeel alcoholovertreders na een bezoek aan familie of vrienden de laatste jaren toeneemt van 17% in 2008 naar 23% in 2011, terwijl het aantal overtreders uit horecagelegenheden daalt, van 57% in 2008 naar 50% in 2011.

Ook in 2011 zijn mannen vaker in overtreding dan vrouwen. Zowel bij mannen en vrouwen zijn bestuurders van 35 tot en met 49 jaar het meest in overtreding. Onder de groep beginnende bestuurders (bestuurders die korter dan 5 jaar hun rijbewijs in bezit hebben en waarbij het alcohollimiet 0.2‰ is) neemt het alcoholgebruik ook af. In 2011 had 4,2% te veel gedronken. In 2010 was dit 4,5%.

Regionaal zijn de meeste overtredingen in 2011 geconstateerd in de provincies Noord-Brabant (3,5%) en Noord-Holland (3,0%). Ten opzichte van 2010 neemt het totaal aantal overtreders af in West-Nederland en toe in Zuid-Nederland. In de noordelijke provincies is het percentage opnieuw het laagst. In Drenthe komt het aandeel overtreders voor het eerst uit onder de 1%. Het ministerie heeft de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) gevraagd onderzoek te doen naar de regionale verschillen. Begin 2013 worden de resultaten van dit onderzoek verwacht.

Meer informatie
www.nederlandveilig.nl/bob/

Plaats een reactie