Boaborea en NVAB presenteren Leidraad Privacy bij omgaan met medische gegevens

In geval van verzuim zijn werkgever en werknemer aan zet om ervoor te zorgen dat het werk zo snel mogelijk weer kan worden hervat. Maar wel op verantwoorde wijze. “Als een werknemer verzuimt is goede communicatie tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts van belang.

Of er nu sprake is van medische of andere oorzaken van verzuim, het is belangrijk dat er zorgvuldig met gegevens wordt omgegaan”, aldus Kick van der Pol, voorzitter van Boaborea, de brancheorganisatie voor werk, loopbaan en vitaliteit.

Pieter Rodenburg, voorzitter NVAB, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, vult aan “Om goed te kunnen adviseren bij de re-integratie, is het voor werknemer en arts van belang om te weten wat wel en wat niet aan de werkgever kan worden gecommuniceerd. Het is toegestaan om aan te geven wat de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer zijn”. Privacy van de werknemer en het zorgvuldig omgaan met medische gegevens is dus een groot goed, dat door bedrijfsartsen en arbodiensten wordt bewaakt.

Boaborea en NVAB merken dat er in de praktijk veel vragen zijn over hoe om te gaan met gegevens bij verzuimbegeleiding. Vanuit die achtergrond hebben Boaborea en NVAB de handen ineen geslagen en een gezamenlijk een document ontwikkeld over privacy van de werknemer en het omgaan met medische gegevens bij verzuim.

Het document geeft onder andere inzicht in: Wat zijn taken, verantwoordelijkheden van de werkgever, werknemer en bedrijfsarts en de professionals die voor hem werken? Wie heeft inzicht in welke gegevens? Wanneer en op welk moment mogen gegevens worden uitgewisseld? Tevens is een overzicht opgenomen van relevante wet- en regelgeving en veelgestelde vragen en antwoorden. Boaborea en NVAB leveren met de leidraad een belangrijke bijdrage in een heldere en duidelijke communicatie tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding en het omgaan met medische gegevens.

Downloaden: Leidraad Bedrijfsarts en privacy, Hoe om te gaan met privacy-gevoelige informatie in de bedrijfsgezondheidszorg en in het bijzonder met medische gegevens bij ziekteverzuimbegeleiding?

Plaats een reactie