“Blowen beïnvloedt gezondheid jongeren”

Mensen die op een leeftijd van twaalf jaar of jonger beginnen met het gebruik van cannabis, hebben driemaal zo vaak last van psychotische symptomen als jongvolwassene. Dat concluderen onderzoekers van het UMC Utrecht op basis van een online onderzoek bij 26.000 jongeren.

In het onderzoek vulden meer dan 26.000 Nederlandse jongeren van gemiddeld 21 jaar op de website www.cannabisquest.nl vragenlijsten in over drugsgebruik en psychiatrische symptomen. Uit de resultaten blijkt dat mensen die op een de leeftijd van twaalf jaar of jonger zijn begonnen met blowen, drie maal zo vaak last hebben van psychotische symptomen zoals achterdocht en stemmen. Daarnaast blijkt dat de kans dat iemand ooit is opgenomen in de een psychiatrische instelling groter wordt naarmate hij of zij meer cannabis gebruikt. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in de vaktijdschift Psychological Medicine.

De resultaten van deze onderzoeken suggereren dat cannabisgebruik lang niet meer zo onschuldig is als vroeger gedacht. De vraag blijft alleen of mensen met problemen meer cannabis gaan roken, of dat je van cannabis problemen krijgt. Het THC-gehalte (de werkzame stof) van cannabis is nu veel hoger dan twintig jaar geleden. Uit steeds meer studies blijkt dat in ieder geval kwetsbare groepen zoals jongeren door cannabisgebruik meer risico lopen op gezondheidsproblemen. Omdat veel jongeren op steeds jongere leeftijd met deze sterke cannabis in aanraking komen, ontstaat er mogelijk een risico voor de volksgezondheid, stellen de onderzoekers van het UMC Utrecht.

Psychiaters vermoedden al lang dat cannabisgebruik de kans op psychiatrische stoornissen zoals depressie en psychose vergroot, zegt onderzoeksleider prof. dr. René Kahn. Hij is hoogleraar psychiatrie en afdelingshoofd aan het UMC Utrecht. “Onderzoek naar psychiatrische aandoeningen wordt bemoeilijkt doordat het meten van psychische fenomenen vaak ruimte laat voor subjectieve interpretatie. Het unieke van deze studie is dat een psychiatrische opname een keiharde uitkomstmaat is en uit de analyse bovendien een ‘dosis-respons’ relatie blijkt; hoe hoger de dosis cannabis, hoe groter de kans op opname in het verleden.”

Om deze resultaten onder de aandacht te brengen en een debat te voeren over de mogelijke effecten op de volksgezondheid organiseert het UMC Utrecht op 19 november 2010 het 32ste PUK-symposium getiteld ‘The Population mental health effects of Cannabis’.

Plaats een reactie