Bloed prikken bij patiënten wordt veiliger en hygiënischer voor medewerkers

Het Universitair Medisch Centrum Groningen werkt vanaf vandaag alleen nog maar met ‘veilige naalden’ bij het afnemen van bloed. Met deze veilige naalden wordt het vrijwel onmogelijk voor de medewerker om zich per ongeluk te prikken met de gebruikte naald. Ook is het werken met de nieuwe naalden hygiënischer.

Het verschil met de ‘gewone’ naalden zit ‘m in de beschermhuls. Bij een gewone naald moest de medewerker die bloed bij de patiënt had afgenomen met de andere hand een beschermhuls over de naald schuiven. Bij de nieuwe, veilige naalden is die handeling niet meer nodig. De beschermhuls en de naald zijn één geheel. Na het verwijderen van de naald uit de ader van de patiënt klikt de medewerker direct een kapje over de naald. Hierbij is het risico op een zogenaamd prikaccident nihil. Er is ook een speciale veilige naald voor het prikken van kinderen en mensen waarbij het moeilijk is om bloed af te nemen. Bij die veilige naald, de vlindernaald, klikt de medewerkers de naald in één beweging terug in de beschermhuls.

Veilig werken

Het UMCG besteedt veel aandacht aan veilig werken. In de Nederlandse ziekenhuizen vinden jaarlijks zo’n 6.000 tot 7.000 prikaccidenten plaats. In het UMCG gaat het om zo’n 25 tot 35 prikincidenten met naalden per jaar. Een prikincident is vaak emotioneel belastend omdat de mogelijke overdracht van ziekten zoals hepatitis en hiv niet direct kan worden uitgesloten. Preventie van prikaccidenten bij medewerkers is daarom een belangrijk thema in het UMCG. In dat kader heeft de afdeling Laboratoriumgeneeskunde van het UMCG de afgelopen maanden de veilige naalden uitgetest op de prikpoli’s en tijdens prikrondes op de verpleegafdelingen. Het werken met de nieuwe naalden bleek al snel een succes. In overleg met de Materiaal Advies commissie worden de veilige naalden nu UMCG-breed in gebruik genomen. Met instructiebijeenkomsten, informatiemateriaal en een e-learning module worden medewerkers geïnstrueerd in het werken met de veilige naalden.

Europese regelgeving
Met de invoering van de veilige naalden voldoet het UMCG als één van de eerste ziekenhuizen in Noord Nederland aan nieuwe Europese regelgeving ten aanzien van de veiligheid van medewerkers in de gezondheidszorg. Vanaf mei 2013 moeten alle ziekenhuizen onder meer gebruik maken van veilige naalden.

Plaats een reactie