Blindheidbestrijding krijgt terechte aandacht

In de uitslag van het onlangs verschenen onderzoek van het Centraal Informatiepunt Goede Doelen (CIGD) staat de stichting Eye Care Foundation op de 4e plaats van goede doelen in de gezondheidssector die concrete en efficiënte hulp bieden.

Eye Care Foundation is blij met deze waardering en de terechte aandacht voor het probleem van vermijdbare blindheid in ontwikkelingslanden. De stichting hecht veel waarde aan transparantie naar haar donateurs toe en aan directe ondersteuning van lokale projecten. Eye Care Foundation werkt sinds 1984 aan de opbouw van de oogheelkundige zorg in ontwikkelingslanden. Er zijn geen prestigieuze projecten, maar er wordt noodzakelijke zorg verleend, dicht bij de mensen, met respect voor de andere cultuur en in nauwe samenwerking met lokale medewerkers.

Wereldwijd probleem
De Wereld Gezondheidsorganisatie schat dat er 31 miljoen blinden zijn in ontwikkelingslanden. Hun blindheid is het gevolg van slechte hygiëne, primitieve woonomstandigheden, eenzijdige voeding en gebrek aan goede medische voorzieningen. Oogziektes en blindheid in deze landen veroorzaken grote humanitaire en economische problemen, terwijl diverse vormen van blindheid, zoals staar, heel goed, eenvoudig te behandelen zijn. Staar is de belangrijkste oorzaak van onnodige blindheid. Daarnaast zijn er 60 miljoen mensen slechtziend en daardoor afhankelijk van anderen. Doeltreffende en goedkope maatregelen, zoals een bril of een staaroperatie, geven mensen een eigen leven terug.

Effectieve hulp
De stichting Eye Care Foundation heeft als doelstelling het voorkomen en bestrijden van onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden.

Door middel van kennisoverdracht, het financieren van oogkampen, de bouw van oogheelkundige centra en de aanschaf van medische apparatuur wordt een structurele verbetering van oogzorg bereikt. Zo wordt er gewerkt aan goede oogzorgvoorzieningen voor nu en later.

Eye Care Foundation richt zich op de Himalaya regio, delen van Afrika en op Zuidoost Azië.

Plaats een reactie